Трудово и осигурително правоНово!

Кодекс за социално осигуряване

2 13 С01

29. издание
към 1 януари 2021 г.

Представена е законовата уредба на задължителното и доброволното социално осигуряване – Кодекс за социално осигуряване, Закон за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред, Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г.

Цена: 11,34 лв. 12,60 лв.

Очаквайте!

Кодекс на труда

2 12 C02

17. издание

Сборникът включва Кодекса на труда, ЗЗБУТ, Закона за уреждане на колективните трудови спорове, Закона за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред, Закона за защита от дискриминация, както и извлечения от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя и Закона за насърчаване на заетостта.

Цена: 8,01 лв. 8,90 лв.