Трудово и осигурително правоНово!

Кодекс за социално осигуряване

2 13 С01

29. актуализирано издание
към 31 март 2021 г.

Представена е законовата уредба на задължителното и доброволното социално осигуряване – Кодекс за социално осигуряване, Закон за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред, Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г.

Цена: 11,34 лв. 12,60 лв.

Ново!

Закон за здравното осигуряване

2 13 С05

17. издание
към 18 март 2021 г.

Поместен е Законът за здравното осигуряване, с който се уреждат задължителното и доброволното здравно осигуряване и свързаните с тях обществени отношения – осигурени рискове, осигурени лица и техните права и задължения, здравноосигурителни вноски, обхват на медицинската помощ, изпълнители на медицинска помощ и медицински контрол.

Цена: 6,75 лв. 7,50 лв.

Ново!

Кодекс на труда

2 12 C02

17. издание
към 11 януари 2021 г.

Сборникът включва Кодекса на труда, ЗЗБУТ, Закона за уреждане на колективните трудови спорове, Закона за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред, Закона за защита от дискриминация, както и извлечения от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя и Закона за насърчаване на заетостта.

Цена: 8,01 лв. 8,90 лв.