Трудово и осигурително правоКодекс на труда

2 12 C02

16. актуализирано издание
към 4 октомври 2018 г.

Сборникът включва Кодекса на труда, ЗЗБУТ, Закона за уреждане на колективните трудови спорове, Закона за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред, Закона за защита от дискриминация, както и извлечения от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя и Закона за насърчаване на заетостта.

Цена: 7,11 лв. 7,90 лв.

Кодекс за социално осигуряване

2 13 С01

26. актуализирано издание
към 5 април 2018 г.
+ актуализационно приложение към 26 септември 2018 г.

Представена е законовата уредба на задължителното и доброволното социално осигуряване – Кодекс за социално осигуряване, Закон за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред, Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г.

Цена: 7,83 лв. 8,70 лв.

Закон за здравното осигуряване

2 13 С05

14. издание
към 20 януари 2018 г.
+ актуализационно приложение към 2 август 2018 г.

Поместен е Законът за здравното осигуряване, с който се уреждат задължителното и доброволното здравно осигуряване и свързаните с тях обществени отношения – осигурени рискове, осигурени лица и техните права и задължения, здравноосигурителни вноски, обхват на медицинската помощ, изпълнители на медицинска помощ и медицински контрол.

Цена: 5,67 лв. 6,30 лв.