Трудово и осигурително правоАктуална промоция септември 2019

Само до 30 септември 2019 г. можете да се възползвате от специалната ни промоция, която ви дава възможност да поръчате книгата на Цвета Попова „Осигурителен стаж“  и сборника „Кодекс за социално осигуряване“ на цена от 18,10 лв. за комплект вместо за 25,90 лв. Промоцията е валидна за поръчки през е-книжарницата за периода от 1 септември до 30 септември 2019 г.

Цена: 18,10 лв. 25,90 лв.

Кодекс на труда

2 12 C02

16. актуализирано издание
към 20 май 2019 г.

Сборникът включва Кодекса на труда, ЗЗБУТ, Закона за уреждане на колективните трудови спорове, Закона за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред, Закона за защита от дискриминация, както и извлечения от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя и Закона за насърчаване на заетостта.

Цена: 7,11 лв. 7,90 лв.

Кодекс за социално осигуряване

2 13 С01

27. актуализирано издание
към 11 февруари 2019 г.
+ актуализационно приложение към 30 април 2019 г.

Представена е законовата уредба на задължителното и доброволното социално осигуряване – Кодекс за социално осигуряване, Закон за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред, Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г.

Цена: 8,91 лв. 9,90 лв.

Закон за здравното осигуряване

2 13 С05

15. издание
към 7 януари 2019 г.
+ актуализационно приложение към 25 март 2019 г.

Поместен е Законът за здравното осигуряване, с който се уреждат задължителното и доброволното здравно осигуряване и свързаните с тях обществени отношения – осигурени рискове, осигурени лица и техните права и задължения, здравноосигурителни вноски, обхват на медицинската помощ, изпълнители на медицинска помощ и медицински контрол.

Цена: 6,21 лв. 6,90 лв.