Поредица „Modus Studendi“Промоция за държавен изпит по ГПН джобни издания

За да улесним подготовката Ви за държавния изпит по гражданскоправни науки, подготвихме промоционален пакет, включващ джобни издания с основната нормативна уредба в най-актуално състояние, предназначени за бърз преглед на изпитната материя.

Цена: 36,60 лв. 48,80 лв.

Гражданско право. Обща част

девето преработено и допълнено издание

Удобният формат на изданието – сбито изложение, което синтезира множество становища в теорията и практиката, го прави ценен помощник за всеки студент по право.

Автори: Симеон Тасев и Методи Марков

Цена: 10,80 лв. 12,00 лв.

Вещно право

девето преработено и допълнено издание

Поредното девето издание на помагалото e актуализирано и допълнено. То следва период, през който бяха приети поредица от тълкувателни решения на Върховния касационен съд по въпроси, отнасящи се до вещното право – придобиването по давност, отношенията между съсобственици, исковете за собственост.

Автори: Владимир Петров и Методи Марков

Цена: 12,51 лв. 13,90 лв.

Облигационно право

десето преработено и допълнено издание

Тази книга има за цел да подпомогне преди всичко студентите по право при подготовката им за изпита по облигационно право и за държавния изпит по гражданскоправни науки.

Автор: Методи Марков

Цена: 13,41 лв. 14,90 лв.

Семейно и наследствено право

шесто преработено и допълнено издание

Книгата е съобразена с изпитните изисквания в различните юридически факултети в страната. Тя предлага пълнота, систематичност и изчерпателност в кратка и прецизирана форма, която дава възможност за бърза ориентация в материала и е гарантирано улеснение в подготовката както за семестриалния, така и за държавния изпит по гражданскоправни науки.

Автор: Методи Марков

Цена: 9,81 лв. 10,90 лв.

Подбрана библиография по частно право

Поради практическата си насоченост тази библиография не е пълна, а селективна. Подборът е правен не въз основа на качествата на съчиненията или от пристрастия. Единственият критерий е актуалността на книгите или статиите.

Съставител: Кристиан Таков

Цена: 4,80 лв.