Правна литератураПромоция за лоялни клиенти Интелектуална собственост

1 февруари 2021 г. – 28 февруари 2021 г. 

Издателство „Сиби“ предоставя ежемесечна отстъпка от 15% на определени категории книги в нашия електронен магазин. От промоцията могат да се възползват всички наши клиенти, които чрез своя потребителски профил на нашия сайт са закупили продукти и услуги на стойност поне 150 лв.

Ново!

ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ И АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗВАНЕ ПО БЪЛГАРСКОТО НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО

Изследването е провокирано от търсенето на нужния баланс между обществените очаквания за тежестта на наказателната репресия и съответствието на българското наказателно право със световните тенденции за хуманизиране на правните системи.

Автор: Радослава Йорданова

Цена: 14,40 лв. 16,00 лв.

СБОРНИК ТЪЛКУВАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ И ПОСТАНОВЛЕНИЯ НА ВКС И НА ВС НА Р БЪЛГАРИЯ ПО НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 1957–2020 Г.

В настоящия сборник са включени всички постановления и тълкувателни решения на Върховния касационен съд и Върховния съд за горепосочения период, които не са загубили сила. Включени са и всички постановления и тълкувателни решения на ВКС и ВС за периода след 1991 г., отнасящи се до разпоредби на Наказателния кодекс и Наказателно-процесуалния кодекс.

Съставители: Веселин Вучков и Евгени Стоянов

Цена: 48,00 лв.

Правен режим на публичните предприятия в България

Трудът има юридическа, управленска и икономическа насоченост. Предназначен е преди всичко към практикуващите юристи: юрисконсулти; адвокати; правни експерти и консултанти, но би могъл да се ползва от стопански ръководители; служители от държавната или общинска администрация, осъществяващи функции по администриране на стопански отношения; органите на местното самоуправление; икономисти и др.

Автор: Атанас Георгиев

Цена: 17,00 лв.

Новото данъчно законодателство през 2021 година

Целева аудитория: Счетоводители, финансисти, данъчни експерти, юристи, управители на търговски дружества, ръководители на специализирани държавни органи и на организации с нестопанска цел, данъкоплатци.

Автори: Анета Георгиева, Цветана Янкова, Евгения Попова, Ивайло Кондарев, Александър Раков, Асен Асенов, Проф. д-р Ганета Минкова, Биляна Гецова и Николай Ризов

Цена: 38,00 лв.

Конституционният принцип на правовата държава

Тази монография отграничава правовата държава от социалистическата законност в търсене на отговори на въпроса какво задушава конституционния принцип на правовата държава през последните три десетилетия в България.

Автор: Деяна Марчева

Цена: 20,00 лв.

Очаквайте!

Колективни (малцинствени) права - правно средство за защита на миноритарните акционери в акционерните дружества по Търговския закон

Книгата е посветена на колективните (малцинствените) права на акционерите в акционерното дружество по Търговския закон. Анализът се основава на българската правна уредба, вторични източници на правото на ЕС, както и на други правни системи, уреждащи подобни права.

Автор: Златка Вангелова

Ново!

Договорът

практическо ръководство за търговски и граждански договори

седмо издание

 

Книгата предлага на читателите над 100 примерни образци на граждански и търговски договори.

Автор: Захари Торманов

Цена: 61,20 лв. 68,00 лв.

Ново!

Облигационно право. Обща част

осмо издание

ИЗДАНИЕТО СЕ ПРЕДЛАГА И С ТВЪРДА КОРИЦА

Настоящото издание на учебника отразява измененията в законодателството след публикуването на предходното издание, както и съдебната практика (преди всичко практиката на Върховния касационен съд) и издадената литература през този период. Предназначението му е да подпомага студентите по право и да ползва практикуващите юристи.

Автор: Ангел Калайджиев

Цена: 37,80 лв. 42,00 лв.

Ново!

Облигационно право. Обща част

осмо издание

ИЗДАНИЕТО СЕ ПРЕДЛАГА И С МЕКА КОРИЦА

Настоящото издание на учебника отразява измененията в законодателството след публикуването на предходното издание, както и съдебната практика (преди всичко практиката на Върховния касационен съд) и издадената литература през този период. Предназначението му е да подпомага студентите по право и да ползва практикуващите юристи.

Автор: Ангел Калайджиев

Цена: 46,80 лв. 52,00 лв.

Право на зачитане на личния и семейния живот, жилището и кореспонденцията

Увод в правата на човека

Автор: Съветът на Европа/колектив

Цена: 13,50 лв. 15,00 лв.

Отказът от субективни права

В книгата е разгледан подробно институтът на отказа от субективни права, като фокусът е насочен преимуществено към гражданското материално и процесуално право.

Автор: Владислав Дацов

Цена: 14,40 лв. 16,00 лв.

Гражданско и облигационно право

Ръководство по решаване на казуси

Методика на решаване, схеми, примери и техните решения

Автори: Димитър Стоименов и Анастас Пунев

Цена: 13,30 лв. 19,00 лв.

Международната организация на труда и България – 100 години и занапред

Сборник с доклади и научни съобщения, представени на Международната научнопрактическа конференция „МОТ и България – 100 години и занапред“, посветена на 100-годишнината от създаването на МОТ.

Автори: Васил Мръчков, Ирена Илиева, Пламенка Маркова, Кванг-Таек Лии, Мария Минчева, Светлана Головина, Мария Чочова, Емил Мингов, Ивайло Стайков, Димитър Бранков, Ярослава Генова, Анжелика Ясинская-Казаченко, Паунита Петрова, Кирил Томашевски, Албена Великова-Стоянова, Ива Пушкарова, Иван Нейков, Мария Радева, Рашад Юсиф Мамедов, Христо Банов, Андрей Александров, Ангел Анастасов, Фредерик дю Рабеншлаг, Красимира Средкова, Чавдар Христов, Тодор Каламатиев, Александър Ристовски, Жасмина Христова-Саръиванова, Мариана Иванова, Владимир Бояджиев, Жозеф Хажду, Добринка Бонева-Илкова, Теодора Петрова и Цвета Попова

Цена: 18,00 лв. 20,00 лв.