Правна литератураПромоция за лоялни клиенти септември 2019

1 септември 2019 г. – 30 септември 2019 г.

Издателство „Сиби“ предоставя ежемесечна отстъпка от 15% на определени категории книги в нашия електронен магазин. От промоцията могат да се възползват всички наши клиенти, които чрез своя потребителски профил на нашия сайт са закупили продукти и услуги на стойност поне 150 лв.

Актуална промоция септември 2019

Само до 30 септември 2019 г. можете да се възползвате от специалната ни промоция, която ви дава възможност да поръчате книгата на Цвета Попова „Осигурителен стаж“  и сборника „Кодекс за социално осигуряване“ на цена от 18,10 лв. за комплект вместо за 25,90 лв. Промоцията е валидна за поръчки през е-книжарницата за периода от 1 септември до 30 септември 2019 г.

Цена: 18,10 лв. 25,90 лв.

Промоция за лоялни клиенти август

1 август 2019 г. – 31 август 2019 г.

Издателство „Сиби“ предоставя ежемесечна отстъпка от 15% на определени категории книги в нашия електронен магазин. От промоцията могат да се възползват всички наши клиенти, които чрез своя потребителски профил на нашия сайт са закупили продукти и услуги на стойност поне 150 лв.

Актуална промоция август 2019

Само от 1 до 31 август 2019 г. можете да се възползвате от специалната ни промоция, която ви дава възможност да поръчате книгите на Емилия Панайотова „Oсновни принципи на изпълнителната дейност по АПК“ и „Административен процес“ на цена от 23,90 лв. за комплект вместо за 16.70 лв. Промоцията важи за поръчки през електронната книжарница на издателство „Сиби“.

Цена: 23,90 лв.

Очаквайте!

Осигурително право

седмо преработено и допълнено издание

Книгата е университетски учебник за студенти по право. Тя може да бъде ползвана и от практикуващи юристи, специалисти по общественото и здравното осигуряване, както и от всички, които се интересуват от своята лична и на своите близки социална сигурност.

Автор: Васил Мръчков

Цена: 37,80 лв. 42,00 лв.

Очаквайте!

Юридическо задължение

Книгата представлява опит да се поставят проблеми на съвременната теория на правото през призмата на понятието за юридическо задължение. Задълженията на личността имат своите морални, политически и юридически основания. Нормативният характер на юридическото задължение като мяра на дължимо поведение и начините за институционализиране на социалните задължения в правото са негови особености.

Автор: Бойка Чернева

Цена: 13,50 лв. 15,00 лв.

Предизвикай: Съдебната практика! Облигационно и търговско право: 2018. Том II

Трудово и търговско право

Автори: Стоян Ставру и Румен Неков

Цена: 24,30 лв. 27,00 лв.

Предизвикай: Съдебната практика! Облигационно и търговско право: 2018. Том I

Облигационно право

Автори: Стоян Ставру и Румен Неков

Цена: 23,85 лв. 26,50 лв.

Ново!

Осигурителен стаж

В книгата се изследва осигурителният стаж като основна категория в българското задължително обществено осигуряване. Привеждат се доводи, че чрез него се проявява идеята за справедливост и предвидимост в осигуряването. Необходимостта от такава категория не се е зародила в последните десетилетия. Подобни понятия винаги са се използвали за отчитане на приноса на лицата.

Автор: Цвета Попова

Цена: 14,40 лв. 16,00 лв.

Ново!

Производство по търговски спорове

Книгата разглежда особеното производство по търговски спорове по ГПК и начина, по който то модифицира общия исков процес, за да постигне адекватен процесуален ред за защита на специфичните материални права, включени в предметния му обхват.

Автор: Борислав Ганчев

Цена: 17,10 лв. 19,00 лв.

Социално осигуряване – 2019 г.

.Актуализирана нормативна уредба.

.Важни указания на  НОИ и на НАП

.Приложни коментари и разяснения

Полезна справочна информация

.

 

Автори: Ивайло ИВАНОВ, Даниела АСЕНОВА, Катя КАШЪМОВА, Любомира ЯЗАДЖИЕВА и Снежана МАЛАКОВА

Цена: 34,56 лв. 38,40 лв.

Сборник тълкувателни решения и постановления на ВКС и на ВС на Република България по наказателни дела 1957–2019

В настоящия сборник са включени всички постановления и тълкувателни решения на Върховния касационен съд и Върховния съд за горепосочения период, които не са загубили сила. Включени са и всички постановления и тълкувателни решения на ВКС и ВС за периода след издаване на сборника от 1991 г., отнасящи се до разпоредби на Наказателния кодекс и Наказателно-процесуалния кодекс.

Съставители: проф.Веселин Вучков и Евгени Стоянов

Цена: 36,00 лв. 40,00 лв.

Ново!

ГРАЖДАНСКО ПРАВО, Истина и справедливост, Кристали

комплект 

Автор: Кристиан Таков

Цена: 65,00 лв. 79,00 лв.