Правна литератураПромоция декември 2020

Цена: 19,50 лв. 25,90 лв.

Промоция за лоялни клиенти ноември 2020

1 ноември 2020 г. – 30 ноември 2020 г.

Право на Европейския съюз 

Издателство „Сиби“ предоставя ежемесечна отстъпка от 15% на определени категории книги в нашия електронен магазин. От промоцията могат да се възползват всички наши клиенти, които чрез своя потребителски профил на нашия сайт са закупили продукти и услуги на стойност поне 150 лв.

Ново!

Облигационно право. Обща част

осмо издание

ИЗДАНИЕТО СЕ ПРЕДЛАГА И С МЕКА КОРИЦА

Настоящото издание на учебника отразява измененията в законодателството след публикуването на предходното издание, както и съдебната практика (преди всичко практиката на Върховния касационен съд) и издадената литература през този период. Предназначението му е да подпомага студентите по право и да ползва практикуващите юристи.

Автор: Ангел Калайджиев

Цена: 46,80 лв. 52,00 лв.

Ново!

Облигационно право. Обща част

осмо издание

ИЗДАНИЕТО СЕ ПРЕДЛАГА И С ТВЪРДА КОРИЦА

Настоящото издание на учебника отразява измененията в законодателството след публикуването на предходното издание, както и съдебната практика (преди всичко практиката на Върховния касационен съд) и издадената литература през този период. Предназначението му е да подпомага студентите по право и да ползва практикуващите юристи.

Автор: Ангел Калайджиев

Цена: 37,80 лв. 42,00 лв.

Право на зачитане на личния и семейния живот, жилището и кореспонденцията

Увод в правата на човека

Автор: Съветът на Европа/колектив

Цена: 13,50 лв. 15,00 лв.

Договорът

практическо ръководство за търговски и граждански договори

Книгата предлага на читателите над 100 примерни образци на граждански и търговски договори.

Автор: Захари Торманов

Ново!

Отказът от субективни права

Автор: Владислав Дацов

Цена: 14,40 лв. 16,00 лв.

Промоция за лоялни клиенти септември 2020

НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО И ПРОЦЕС

1 септември 2020 г. – 30 септември 2019 г.

Издателство „Сиби“ предоставя ежемесечна отстъпка от 15% на определени категории книги в нашия електронен магазин. От промоцията могат да се възползват всички наши клиенти, които чрез своя потребителски профил на нашия сайт са закупили продукти и услуги на стойност поне 150 лв.

Ново!

Гражданско и облигационно право

Ръководство по решаване на казуси

Методика на решаване, схеми, примери и техните решения

Автори: Димитър Стоименов и Анастас Пунев

Цена: 17,10 лв. 19,00 лв.

Ръководство за практическа подготовка по трудово право

второ издание

Трудът е основна част от жизненото време на мнозинството от работоспособните граждани. Той е и основен източник на средства за живот, и главен фактор за осигуряване на добруването на обществото. Затова неговото ефективно правно регулиране е основна задача на всяка съвременна държава.

Автор: Красимира Средкова

Цена: 18,00 лв. 20,00 лв.

Спиране на исковото производство

Книгата е посветена на института на спирането в исковия граждански процес. В нея са разгледани както основанията за спиране, посочени в чл. 229, ал. 1 ГПК, така и отражението на тези основания при законосъобразно и при незаконосъобразно развитие на производството, включително при процесуални усложнения.

Автор: Анастас Пунев

Цена: 19,80 лв. 22,00 лв.

Трудови отношения 2020

Актуална нормативна уредба

Преглед на решенията на ВКС

Писма и указания на МТСП

Практически разрешения

 Книгата съдържа актуализирания текст на основните трудови закони и на най-важните подзаконови нормативни актове по прилагането им. В обстойни авторски коментари са представени промените в уредбата и значимите въпроси на трудовите отношения, здравословните и безопасни условия на труд, насърчаването на заетостта, трудовата миграция и трудовата мобилност.

Автори: Лариса Тодорова, Мариана Василева, Теодора Дичева, Ненко Салчев и Марио Първанов

Цена: 38,40 лв.

Социално осигуряване – 2020 г.

. Актуална нормативна уредба

. Важни указания

. Приложни коментари и разяснения

. Въпроси и отговори

. Полезна справочна информация

 

Книгата  предлага комплексно приложно знание за цялостната система на социалното осигуряване у нас през годината. Публикувани са експертни отговори на въпроси по изплащането на пенсиите по реда на КСО и на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. Изданието отразява състоянието на законодателството към 15 юли 2020 г.

Автори: Ивайло Иванов, Даниела Асенова, Катя Кашъмова, Любомира Язаджиева, Мария Касърова и Снежана Малакова

Цена: 38,00 лв.