Правна литератураНово!

Отказът от субективни права

Автор: Владислав Дацов

Цена: 14,40 лв. 16,00 лв.

Промоция за лоялни клиенти септември 2020

НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО И ПРОЦЕС

1 септември 2020 г. – 30 септември 2019 г.

Издателство „Сиби“ предоставя ежемесечна отстъпка от 15% на определени категории книги в нашия електронен магазин. От промоцията могат да се възползват всички наши клиенти, които чрез своя потребителски профил на нашия сайт са закупили продукти и услуги на стойност поне 150 лв.

Ново!

Гражданско и облигационно право

Ръководство по решаване на казуси

Методика на решаване, схеми, примери и техните решения

Автори: Димитър Стоименов и Анастас Пунев

Цена: 17,10 лв. 19,00 лв.

Ръководство за практическа подготовка по трудово право

второ издание

Трудът е основна част от жизненото време на мнозинството от работоспособните граждани. Той е и основен източник на средства за живот, и главен фактор за осигуряване на добруването на обществото. Затова неговото ефективно правно регулиране е основна задача на всяка съвременна държава.

Автор: Красимира Средкова

Цена: 18,00 лв. 20,00 лв.

Спиране на исковото производство

Книгата е посветена на института на спирането в исковия граждански процес. В нея са разгледани както основанията за спиране, посочени в чл. 229, ал. 1 ГПК, така и отражението на тези основания при законосъобразно и при незаконосъобразно развитие на производството, включително при процесуални усложнения.

Автор: Анастас Пунев

Цена: 16,50 лв. 22,00 лв.

Трудови отношения 2020

Актуална нормативна уредба

Преглед на решенията на ВКС

Писма и указания на МТСП

Практически разрешения

 Книгата съдържа актуализирания текст на основните трудови закони и на най-важните подзаконови нормативни актове по прилагането им. В обстойни авторски коментари са представени промените в уредбата и значимите въпроси на трудовите отношения, здравословните и безопасни условия на труд, насърчаването на заетостта, трудовата миграция и трудовата мобилност.

Автори: Лариса Тодорова, Мариана Василева, Теодора Дичева, Ненко Салчев и Марио Първанов

Цена: 38,40 лв.

Социално осигуряване – 2020 г.

. Актуална нормативна уредба

. Важни указания

. Приложни коментари и разяснения

. Въпроси и отговори

. Полезна справочна информация

 

Книгата  предлага комплексно приложно знание за цялостната система на социалното осигуряване у нас през годината. Публикувани са експертни отговори на въпроси по изплащането на пенсиите по реда на КСО и на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. Изданието отразява състоянието на законодателството към 15 юли 2020 г.

Автори: Ивайло Иванов, Даниела Асенова, Катя Кашъмова, Любомира Язаджиева, Мария Касърова и Снежана Малакова

Цена: 38,00 лв.

Социални права на българските граждани

Книгата разглежда социалните права на българските граждани: трудовите, осигурителните и правото на социално подпомагане. Използвана е практиката на Конституционния съд, на Върховния касационен съд и на Върховния административен съд.

Автор: Васил Мръчков

Цена: 22,00 лв.

Промените в Гражданския процесуален кодекс

Тематичен коментар;
Съдебна практика;
Практически решения;
Нормативен текст на ГПК

Тази книга Ви представя измененията и допълненията в Гражданския процесуален кодекс, направени в периода от октомври 2017 година до края на 2019 година. В подробни и изчерпателни коментари са анализирани промените в исковото производство, в заповедното производство и в изпълнителното производство. 

Автори: Благовест Пунев, Валя Гигова, Бистра Николова, Мариана Обретенова и Боряна Мусева

Цена: 36,00 лв.

Българско гражданско процесуално право

ДЕСЕТО преработено и допълнено издание 

Второ по действащия ГПК

Настоящото издание е десето поред и второ изцяло по новия Граждански процесуален кодекс. Сериозните изменения в нормативната уредба, както и натрупването на тълкувателна практика на ВКС, наложиха актуализиране на материята.

Автори: Живко Сталев, Анелия Мингова, Валентина Попова, Ружа Иванова и Огнян Стамболиев

Цена: 88,00 лв.

Новото данъчно законодателство през 2020 година

Книгата съдържа актуализираните текстове на основните данъчни закони. Голяма ценност са подробните приложни коментари на промените в данъчното законодателство, в сила през тази година. Предложени са експертни решения на конкретни казуси от практиката на счетоводителя.

Автори: Анета Георгиева, Цветана Янкова, Евгения Попова, Ивайло Кондарев, Александър Раков, Асен Асенов, Ганета Минкова, Биляна Гецова и Николай Ризов

Цена: 38,40 лв.

Унищожаемост на договорите поради измама

Книгата представлява първото самостоятелно изследване у нас на измамата като основание за унищожаемост на договорите. Разгледани са три ключови проблема: понятието за измама, нейният фактически състав като порок на волята и особени хипотези.

Автор: Ангел Шопов

Цена: 15,30 лв. 17,00 лв.