Криминология и криминалистикаКонтролът върху престъпленията като индустрия

ГУЛАГ, но на Запад

Тази книга се е утвърдила с многобройните си преводи като съвременна класика на криминологията и социологията. В нея Нилс Кристи – един от водещите криминолози на своята епоха, поставя въпроса дали по-скоро контролът над престъпленията, отколкото самите престъпления, няма да се окаже реалната опасност пред бъдещето ни.

Автор: Нилс Кристи

Цена: 13,50 лв. 15,00 лв.

Мяра на престъпленията

Книгата разглежда голямото многообразие в различните страни по въпросите кои са „нежелани деяния“, колко от тях се приемат за престъпления и се наказват. Книгата описва различията между Източна и Западна Европа и между САЩ и останалия свят.

Автор: Нилс Кристи

Цена: 11,70 лв. 13,00 лв.

Предели на страданието

Нилс Кристи (1928–2015) е забележителен норвежки криминолог, а лекциите и книгите му имат съществено значение във всички сериозни дискусии за перспективите на наказателноправните системи и целите на наказанията. Кристи завършва социология през 1953 г. с изследване на начина на мислене на охранителите в концентрационен лагер за югославски военнопленници през Втората световна война в Норвегия.

Автор: Нилс Кристи

Цена: 10,80 лв. 12,00 лв.