Криминология и криминалистикаКриминалистика - Четвърто издание

Автор: Проф. д-р Цеко Цеков

Цена: 25,00 лв.

Контролът върху престъпленията като индустрия

ГУЛАГ, но на Запад

Тази книга се е утвърдила с многобройните си преводи като съвременна класика на криминологията и социологията. В нея Нилс Кристи – един от водещите криминолози на своята епоха, поставя въпроса дали по-скоро контролът над престъпленията, отколкото самите престъпления, няма да се окаже реалната опасност пред бъдещето ни.

Автор: Нилс Кристи

Цена: 13,50 лв. 15,00 лв.

Мяра на престъпленията

Книгата разглежда голямото многообразие в различните страни по въпросите кои са „нежелани деяния“, колко от тях се приемат за престъпления и се наказват. Книгата описва различията между Източна и Западна Европа и между САЩ и останалия свят.

Автор: Нилс Кристи

Цена: 11,70 лв. 13,00 лв.

Предели на страданието

Нилс Кристи (1928–2015) е забележителен норвежки криминолог, а лекциите и книгите му имат съществено значение във всички сериозни дискусии за перспективите на наказателноправните системи и целите на наказанията. Кристи завършва социология през 1953 г. с изследване на начина на мислене на охранителите в концентрационен лагер за югославски военнопленници през Втората световна война в Норвегия.

Автор: Нилс Кристи

Цена: 10,80 лв. 12,00 лв.

Криминологическо правосъзнание

Теоретико-методологически аспекти

Второ преработено и допълнено издание

В съвременните условия на мащабен световен преход към демокрация и глобализация съвсем оправдан и обясним е повишеният интерес към правната система и към нейната роля за утвърждаване на хуманитарно-демократичните традиции в обществените отношения.

Автор: Йордан Айдаров

Цена: 8,00 лв.