Медицина и медицинско правоДискриминация, основана на генетични характеристики. Наръчник

Книгата представлява първият в България наръчник с информация по въпросите на генетичната дискриминация. Основен акцент на изданието е проблематиката на неравнопоставеността, основана на генетични характеристики.

Автор: Мариела Деливерска

Цена: 6,30 лв. 7,00 лв.

Миниинвазивна гръдна хирургия

Авторът проф. Деян Йорданов притежава специалности по обща хирургия, военна хирургия и гръдна хирургия. От 2005 г. ръководи Клиниката по гръдна хирургия на Военномедицинска академия – София. Основната му научна продукция е свързана с темата на настоящото издание – миниинвазивна гръдна хирургия.

Автор: Деян Йорданов

Цена: 31,50 лв. 35,00 лв.

Генетична дискриминация

същност, регламентация и защита

Книгата представлява първото в България цялостно изследване на въпросите, свързани с генетичната дискриминация. Представена е същността на генните мутации в контекста на наследствените генетични състояния. Анализирани са основни нормативни актове, установяващи изисквания и критерии за извършване на медико-генетичното консултиране.

Автор: Мариела Деливерска

Цена: 17,10 лв. 19,00 лв.

Невроотология

Световъртежът и нарушеното равновесие са сред най-честите оплаквания, срещани у пациентите. Факт е също, че до неотдавна световъртежът беше един от „мистериозните“ симптоми в медицинската практика.

Автор: д-р Георги Ангов

Цена: 10,80 лв. 12,00 лв.

Лекарски грешки и лекарски деликти

Автор: Светослав Славов

Цена: 1,98 лв. 2,20 лв.