Опазване на обществения редПрилагане на защитата на личните данни

Методики, препоръки и практически стъпки

Книгата има за цел да даде общо приложими практически инструменти за това как защитата на личните данни да бъде реализирана още на етапа на проектиране на обработването.

Автори: Д-р Невин Фети и Десислава Тошкова-Николова

Цена: 40,00 лв.

Защита на личните данни. Приложен коментар

Приложен коментар, разяснения и практически решения по новата правна уредба

Консолидиран и тематично структуриран текст на Регламент (ЕС) 2016/679

Актуализиран текст на Закона за защита на личните данни

Това издание предлага приложно знание за цялостната система от нормативни правила за защита на личните данни, въведени в актове на Европейския съюз и с произтичащите от тях промени в българското законодателство. Дефинирано е приложното поле на правната уредба и спецификата на нейния понятиен апарат. Разгледани са принципите и основанията за обработка на лични данни .

Автори: Десислава Тошкова-Николова и Невин Фети

Цена: 48,00 лв.