Опазване на обществения редПрилагане на защитата на личните данни

Методики, препоръки и практически стъпки

Книгата има за цел да даде общо приложими практически инструменти за това как защитата на личните данни да бъде реализирана още на етапа на проектиране на обработването.

Автори: Д-р Невин Фети и Десислава Тошкова-Николова

Цена: 40,00 лв.

Защита на личните данни. Приложен коментар

Това издание предлага приложно знание за цялостната система от нормативни правила за защита на личните данни, въведени в актове на Европейския съюз и с произтичащите от тях промени в българското законодателство. Дефинирано е приложното поле на правната уредба и спецификата на нейния понятиен апарат. Разгледани са принципите и основанията за обработка на лични данни.

Автори: Десислава Тошкова-Николова и Невин Фети

Цена: 48,00 лв.

Закон за автомобилните превози. Съдебна практика

Съставител: Бисер Динев

Цена: 35,00 лв.

Контрол на пътното движение

Настоящият труд е опит да се систематизира административната специална теория в областта на контрола по безопасността на движението. Това е и опит да се осъществи на практика дългогодишната работа на силната в кадрово отношение катедра "Контрол на автомобилното движение"

Автор: Петър Чаков

Цена: 14,40 лв. 16,00 лв.

Транспортно право

Трето преработено и допълнено издание

Автор: Иван Владимиров

Цена: 8,00 лв. 10,00 лв.