Римско правоИзследвания върху римското право

Автор: Петко Венедиков

Цена: 20,00 лв.

Понятието Furtum

Автор: Петко Венедиков

Цена: 18,00 лв.

Habitatio и Operae servi. Exceptio doli и Exceptio non numeratae pecuniae. Аffectio societatis

(Бележки върху Querella non numeratae pecuniae)

Автор: Петко Венедиков

Цена: 10,00 лв.

Casebook по римско облигационно право

Книгата е предназначена за семинарни занятия на студентите от първи курс на юридическите факултети. Акцентът е върху самостоятелната работа на студентите върху оригинални фрагменти от съчиненията на римските юристи.

Автор: Херберт Хаусманингер

Цена: 20,70 лв. 23,00 лв.

Casebook по римско вещно право

Книгата е предназначена за семинарни занятия на студентите от първи курс на юридическите факултети. За разлика от други сходни издания, тук акцентът е върху самостоятелната работа на студентите върху оригинални фрагменти от съчиненията на римските юристи.

Автор: Херберт Хаусманингер

Цена: 18,00 лв. 20,00 лв.