Семейно и наследствено правоЗакон за наследството

Научноприложен коментар. Проблеми на правоприлагането. Анализ на съдебната практика. Нормативен текст

Книгата е първият цялостен научно издържан и приложен коментар на Закона за наследството от приемането му до наши дни с представяне на съдебна практика, като е обхваната и реформата в наследственото право, извършена през 1992 г.

Автори: Цанка Цанкова, Екатерина Матеева, Методи Марков, Веселин Петров, Димитър Танев и Иван Георгиев

Цена: 60,00 лв.

Семеен кодекс. Приложен коментар

Приложен коментар. Проблеми на правоприлагането. Анализ на съдебната практика. Нормативен текст

Изданието съдържа приложен тематичен коментар на "Семейния кодекс" с акцент върху най-важните и проблемни въпроси на правоприлагането, с подробен анализ на новата, на постоянната и на противоречивата съдебна практика, както и на тълкувателните решения на ВКС в областта на семейното право.

Автори: Цанка Цанкова, Методи Марков, Анна Станева, Велина Тодорова, Веселин Петров, Емануела Балевска и Вергиния Мичева

Цена: 48,00 лв.

Семейните отношения в променящия се свят

Книгата предлага за първи път в България мултидисциплинарен анализ на въпроси, традиционно разглеждани като семейноправни. Тя включва интерпретации на семейноправни отношения и семейно правосъдие от перспективата на конституционното, трудовото и европейското право, на икономическия и социологическия анализ.

Автори: Малина Новкиришка-Стоянова, Ангел Шопов, Красимир Митев, Цанка Цанкова, Радослава Янкулова, Masha Antokolskaia, Сийка Ковачева, Ярослава Генова, Magdalena Golowkin-Hudala, Атанас Владиков, Carlos Lasarte, Francisco Javier Jimenez Munoz, Alexander Flos, Aleksandra Wilk, Димитър Топузов, Васил Петров, Велина Тодорова, Цветелина Кържева, Иван Георгиев, Веселин Козарев, Ивайло Василев и Жасмин Попова

Цена: 15,30 лв. 17,00 лв.

Право на по-голям дял от съпружеската имуществена общност поради принос

Предмет на монографията е субективното право на по-голям дял от съпружеската имуществена общност поради принос. Правната възможност за определяне на по-голям дял от съпружеската имуществена общност поради принос е коректив на общото притежание, въведено от първия Семеен кодекс от 1968 г. Сега действащият Семеен кодекс, в чл. 29, ал. 3 възпроизвежда правилото за определяне на по-голям дял. 

Автор: Цветалина Петкова

Цена: 16,00 лв.

Практически проблеми на новия Семеен кодекс

Книгата съдържа разработки по отделни въпроси, свързани с прилагането на Семейния кодекс от 2009 г. Предложени са анализи и становища по отделни институти на семейното право, придружени от кратък исторически преглед на някои от тях, и препратки към установената до момента съдебна практика.

Автор: Стилияна Григорова

Цена: 10,80 лв. 12,00 лв.

Запазената част в наследството

Автор: Петко Венедиков

Цена: 8,00 лв.