Семейно и наследствено правоСемейните отношения в променящия се свят

Книгата предлага за първи път в България мултидисциплинарен анализ на въпроси, традиционно разглеждани като семейноправни. Тя включва интерпретации на семейноправни отношения и семейно правосъдие от перспективата на конституционното, трудовото и европейското право, на икономическия и социологическия анализ.

Автори: Малина Новкиришка-Стоянова, Ангел Шопов, Красимир Митев, Цанка Цанкова, Радослава Янкулова, Masha Antokolskaia, Сийка Ковачева, Ярослава Генова, Magdalena Golowkin-Hudala, Атанас Владиков, Carlos Lasarte, Francisco Javier Jimenez Munoz, Alexander Flos, Aleksandra Wilk, Димитър Топузов, Васил Петров, Велина Тодорова, Цветелина Кържева, Иван Георгиев, Веселин Козарев, Ивайло Василев и Жасмин Попова

Цена: 15,30 лв. 17,00 лв.

Практически проблеми на новия Семеен кодекс

Книгата съдържа разработки по отделни въпроси, свързани с прилагането на Семейния кодекс от 2009 г. Предложени са анализи и становища по отделни институти на семейното право, придружени от кратък исторически преглед на някои от тях, и препратки към установената до момента съдебна практика.

Автор: Стилияна Григорова

Цена: 10,80 лв. 12,00 лв.

Запазената част в наследството

Автор: Петко Венедиков

Цена: 8,00 лв.