Семейно и наследствено правоЗакон за наследството

Научноприложен коментар
Проблеми на правоприлагането
Анализ на съдебната практика
Нормативен текст

Книгата е първият цялостен научно издържан и приложен коментар на Закона за наследството от приемането му до наши дни с представяне на съдебна практика, като е обхваната и реформата в наследственото право, извършена през 1992 г.

Автори: Цанка Цанкова, Екатерина Матеева, Методи Марков, Веселин Петров, Димитър Танев и Иван Георгиев

Цена: 60,00 лв.

Българско наследствено право

дванадесето преработено и допълнено издание

Учебникът по наследствено право на Христо Тасев е част от нашето научно наследство. Написан преди повече от шестдесет години, учебникът остава единственият по едноименната дисциплина за този период от време.

Автор: Христо Тасев

Цена: 20,00 лв.

Семеен кодекс. Приложен коментар

Приложен коментар
Проблеми на правоприлагането
Анализ на съдебната практика
Нормативен текст

Изданието съдържа приложен тематичен коментар на "Семейния кодекс" с акцент върху най-важните и проблемни въпроси на правоприлагането, с подробен анализ на новата, на постоянната и на противоречивата съдебна практика, както и на тълкувателните решения на ВКС в областта на семейното право.

Автори: Цанка Цанкова, Методи Марков, Анна Станева, Велина Тодорова, Веселин Петров, Емануела Балевска и Вергиния Мичева

Цена: 48,00 лв.

Семейните отношения в променящия се свят

Книгата предлага за първи път в България мултидисциплинарен анализ на въпроси, традиционно разглеждани като семейноправни. Тя включва интерпретации на семейноправни отношения и семейно правосъдие от перспективата на конституционното, трудовото и европейското право, на икономическия и социологическия анализ.

Автори: Малина Новкиришка-Стоянова, Ангел Шопов, Красимир Митев, Цанка Цанкова, Радослава Янкулова, Masha Antokolskaia, Сийка Ковачева, Ярослава Генова, Magdalena Golowkin-Hudala, Атанас Владиков, Carlos Lasarte, Francisco Javier Jimenez Munoz, Alexander Flos, Aleksandra Wilk, Димитър Топузов, Васил Петров, Велина Тодорова, Цветелина Кържева, Иван Георгиев, Веселин Козарев, Ивайло Василев и Жасмин Попова

Цена: 15,30 лв. 17,00 лв.

Практически проблеми на новия Семеен кодекс

Книгата съдържа разработки по отделни въпроси, свързани с прилагането на Семейния кодекс от 2009 г. Предложени са анализи и становища по отделни институти на семейното право, придружени от кратък исторически преглед на някои от тях, и препратки към установената до момента съдебна практика.

Автор: Стилияна Григорова

Цена: 10,80 лв. 12,00 лв.

Семейно право. Книга първа

Трето основно преработено и допълнено издание

Трето основно преработено и допълнено издание на учебника по семейно право, съобразено с новия Семеен кодекс от 2009 г., под редакцията на проф. д-р Методи Марков.

Автор: Лиляна Ненова

Цена: 25,00 лв.

Семейно право. Книга втора

Трето основно преработено и допълнено издание

Трето основно преработено и допълнено издание на учебника по семейно право, съобразено с новия Семеен кодекс от 2009 г., под редакцията на проф. д-р Методи Марков.

Цена: 19,00 лв.

Запазената част в наследството

Автор: Петко Венедиков

Цена: 8,00 лв.