Социология и политологияАдминистративният елит на XXI век

Книгата разглежда историческата еволюция и съвременното състояние на административния елит – това са висшите служители в държавната администрация, които играят решаваща роля за разработването на ефективни политики и за тяхното прилагане.

Автор: Александър Маринов

Цена: 12,51 лв. 13,90 лв.

Проектни интервенции в образованието

Влияния и възможности за развитие

Образователните проекти имат вече дългогодишна история в България. Техните резултати са приемани от обществото с различни нагласи и реакции. Те често почиват на едностранчива или „изкривена“ информация за тях. Една от причините това да се случва е и липсата на оценка на въздействието на програмите и проектите върху образователната система.

Автор: Цако Панталеев

Цена: 8,82 лв. 9,80 лв.

Обществени елити и лидерство в страните в преход

Книгата интерпретира глобалната демократична промяна (на замяна на тоталитарните режими в съвременния свят) и нейните специфични проекции в Източна Европа.

Автор: Александър Маринов

Цена: 8,82 лв. 9,80 лв.