Търговско и облигационно правоПриватизационният договор

Същност, особености, правно действие

Авторът в своята трета поред книга все в областта на приватизацията дава отговор на въпросите за същността, особеностите и правното действие на приватизационния договор.

Автор: Георги Хорозов

Цена: 4,41 лв. 4,90 лв.

Правен режим на приватизацията в България

Автор: Георги Стоянов

Цена: 2,88 лв. 3,20 лв.