Книжарници

Варна
Районен съд

Бул. „Владислав Варненчик“ № 57
Управител: Иванка Георгиева
Тел.: 0893 413 879

Работно време:
8:30 – 17:00 ч. понеделник до петък

 

Пловдив
Районен съд

Бул. „6-ти септември“ № 167
Управител: Славка Гуджева
Тел.: 032/656 136

Работно време:
9:00 – 16:00 ч. понеделник до петък

София
Върховен административен съд

Бул. „Александър Стамболийски“ № 18
Управител: Ангелина Рангелова
Тел.: 02/940 42 39

Работно време:
9:00 – 17:00 ч. понеделник до петък

София
Щанд за продажби на едро

Ул. „Н. Ракитин“ № 13
Управител: Виолета Иванова
Тел.: 02/943 79 69; 0893 413 870

Работно време:
9:00 – 17:00 ч. понеделник до петък

Стара Загора
Съдебна палата

Бул. „Митрополит Методий Кусев“ № 33
Управител: Иванка Крачева
Тел.: 0892 273 734

Работно време:
9:00 – 16:00 ч. понеделник до петък