Кодекс за социално осигуряване

2 13 С01

28. актуализирано издание
към 15 май 2020 г.
+ актуализационно приложение към 4 август 2020 г.

  • Издателство: Сиби
  • Корица: мека
  • Страници: 520
  • Година на издаване: 2020
  • ISBN: 978-619-226-143-6
  • Наличност: да
  • Корична цена: 10,90 лв.
  • Отстъпка: 1,09 лв.
  • Крайна цена: 9,81 лв.

Представена е законовата уредба на задължителното и доброволното социално осигуряване – Кодекс за социално осигуряване, Закон за установяване на трудов и осигу­рителен стаж по съдебен ред, Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г. в частта, уреждаща определянето на минималния и максималния размер на осигурителния доход, размера на обезщетенията за безработица и за отглеждане на дете, минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст, размера на осигурителната вноска за фонд "Трудова злополука и професионална болест" и др.

В информационното приложение са поместени извлечения от Закона за здравното осигуряване – в частта за здравноосигурителните вноски, и от Закона за здравето – в частта за медицинската експертиза.

 

1. Кодекс за социално осигуряване

2. Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г. (извлечение)

3. Закон за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред

Информационно приложение
I. Извлечение от Закона за здравното осигуряване (здравноосигурителни вноски)
II. Извлечение от Закона за здравето (медицинска експертиза)