Кодекс за социално осигуряване

2 13 С01

26. актуализирано издание
към 5 април 2018 г.
+ актуализационно приложение към 26 септември 2018 г.

  • Издателство: Сиби
  • Корица: мека
  • Страници: 464
  • Година на издаване: 2018
  • ISBN: 978-619-226-056-9
  • Наличност: да
  • Корична цена: 8,70 лв.
  • Отстъпка: 0,87 лв.
  • Крайна цена: 7,83 лв.

Представена е законовата уредба на задължителното и доброволното социално осигуряване – Кодекс за социално осигуряване, Закон за установяване на трудов и осигу­рителен стаж по съдебен ред, Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г. в частта, уреждаща определянето на минималния и максималния размер на осигурителния доход, размера на обезщетенията за безработица и за отглеждане на дете, минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст, размера на осигурителната вноска за фонд "Трудова злополука и професионална болест" и др.

В информационното приложение са поместени извлечения от Закона за здравното осигуряване – в частта за здравноосигурителните вноски, и от Закона за здравето – в частта за медицинската експертиза. Включен е и справочник на международни договори и актове на правото на Европейския съюз в областта на социалната сигурност.

1. Кодекс за социално осигуряване

2. Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г. (извлечение)

3. Закон за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред

Информационно приложение
I. Многостранни международни договори
II. Конвенции на Международната организация на труда
III. Актове на правото на Европейския съюз
IV. Двустранни спогодби и договори за социална сигурност
V. Извлечение от Закона за здравното осигуряване (здравноосигурителни вноски)
VI. Извлечение от Закона за здравето (медицинска експертиза)