Кодекс за социално осигуряване

2 13 С01

27. актуализирано издание
към 11 февруари 2019 г.
+ актуализационно приложение към 30 април 2019 г.

  • Издателство: Сиби
  • Корица: мека
  • Страници: 520
  • Година на издаване: 2019
  • ISBN: 978-619-226-108-5
  • Наличност: да
  • Корична цена: 9,90 лв.
  • Отстъпка: 0,99 лв.
  • Крайна цена: 8,91 лв.

В изданието са отразени измененията в Кодекса за социално осигуряване, приети от Народното събрание на 24 януари 2019 г. и обнародвани в ДВ, бр. 12 от 8 февруари 2019 г.

Представена е законовата уредба на задължителното и доброволното социално осигуряване – Кодекс за социално осигуряване, Закон за установяване на трудов и осигу­рителен стаж по съдебен ред, Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г. в частта, уреждаща определянето на минималния и максималния размер на осигурителния доход, размера на обезщетенията за безработица и за отглеждане на дете, минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст, размера на осигурителната вноска за фонд "Трудова злополука и професионална болест" и др.

В информационното приложение са поместени извлечения от Закона за здравното осигуряване – в частта за здравноосигурителните вноски, и от Закона за здравето – в частта за медицинската експертиза.

 

1. Кодекс за социално осигуряване

2. Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г. (извлечение)

3. Закон за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред

Информационно приложение
I. Извлечение от Закона за здравното осигуряване (здравноосигурителни вноски)
II. Извлечение от Закона за здравето (медицинска експертиза)