Конституционната цивилизация и българският конституционализъм

  • Автор: Снежана Начева
  • Издателство: Сиби
  • Корица: мека
  • Страници: 240
  • Година на издаване: 2004
  • ISBN: 954-730-200-0
  • Наличност: да
  • Корична цена: 9,00 лв.
  • Отстъпка: 0,90 лв.
  • Крайна цена: 8,10 лв.

Книгата разглежда основните проблеми и тенденции на конституционализма в хода на неговата еволюция. Авторката изследва явлението конституция в контекста на съвременната цивилизация и нейните културно-политически ценности.

В книгата се аргументира тезата за „еволюиращия конституционализъм“ с примери както от световната практика, така и от българската действителност.

Специално внимание Снежана Начева отделя на българския конституционализъм. Тя проследява предисторията му – от неговото зараждане до създаването на Търновската конституция включително.

Книгата интригува не само с безспорно увлекателния авторски стил, твърде далеч от „сухотата“ на правния жаргон, но и със съзнателното търсене на нетрадиционен за правната ни литература научен подход: по-разчупен, по-насочен към историческия и ценностния анализ.

Книгата може да послужи както на специалисти и студенти в областта на правото и политиката, така и на широк кръг от читатели, изкушени от правните проблеми на гражданското общество, от историята и политологията.

Глава първа. ЯВЛЕНИЕТО „КОНСТИТУЦИЯ“, ВИДЯНО ОТ ДРУГ ЗРИТЕЛЕН ЪГЪЛ

1. Конституцията в цивилизационния процес

2. Триумфът на конституцията

3. Конституцията и преосмислянето на правото

4. Принципите – духът на конституцията

5. Еволюиращият конституционализъм

Глава втора. ПРЕДИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ КОНСТИТУЦИОНАЛИЗЪМ

1. Опит за изграждане на теза за предисторията на българския конституционализъм

2. Църковният въпрос – първата национална претенция на юридическо основание и първият прецедент в политическата практика 3. Политически идеи с конституционна проекция у българските революционери

4. Избистряне и еклектика в политическите идеи с конституционна проекция след Априлското въстание

5. Проектът за Органически устав на Княжество България – конституционно предизвикателство пред Русия