Критичен преглед на практиката на Върховния съд по трудовите спорове

Коментари на практиката на ВКС по трудови спорове, подготвяни от проф. В. Мръчков в периода 2001–2005 г.

  • Автор: Васил Мръчков
  • Издателство: Раабе
  • Корица: твърда
  • Страници: 334
  • Година на издаване: 2007
  • ISBN: 978-954-9619-51-5
  • Наличност: да
  • Корична цена: 45,00 лв.
  • Отстъпка: 4,50 лв.
  • Крайна цена: 40,50 лв.

Изданието (книга + компакт диск) съдържа критичен анализ на практиката на ВКС и по-специално на неговото ІІІ-то гражданско отделение, което през периода 2001–2005 г. разглеждаше трудови спорове.

Изложението в книгата е изградено върху подготвяни от автора в периода 2002–2006 г. коментари на практиката на ВКС по трудови спорове, които са основани на проучването на пълния текст на съдебните решения през тези години.

Коментарите са тематично обобщени в 16 раздела според уредбата на трудовите отношения в Кодекса на труда, която показва развитие на трудовото право и неговите най-нови проблеми.

Коментарите на решенията са подбрани, групирани по отделни теми, които са разделени по години.

На компакт диска ползвате система за бързо търсене, която Ви позволява веднага да намирате търсе­ния от Вас текст!

Възникване на трудовото правоотношение. Трудов договор. Изменение на трудовото правоотношение

Работодателят като страна по трудовото правоотношение

Колективен трудов договор

Извънреден труд

Трудово възнаграждение

Имуществена отговорност на работодателя

Имуществена отговорност на работника или служителя

Обезщетения по гл. Х, раз­дел III от Кодекса на труда

Общи основания за прекратяване на трудовия договор

Уволнение с предизвестие

Дисциплинарно уволнение

Предварителна закрила при уволнение

Съдебна защита срещу незаконно уволнение

Трудови спорове

Трудов стаж

Приложимост на Кодекса на труда към трудовите отношения на членовете на производствени кооперации