Ново!

Местно самоуправление и местна администрация

2 01 С07

13. издание
към 15 октомври 2020 г.

  • Издателство: Сиби
  • Корица: мека
  • Страници: 152
  • Година на издаване: 2020
  • ISBN: 978-619-226-166-5
  • Наличност: да
  • Корична цена: 5,80 лв.
  • Отстъпка: 0,58 лв.
  • Крайна цена: 5,22 лв.

В сборника е представена законовата уредба на обществените отношения, свързани с местното самоуправление и местната администрация, с административно-териториалното устройство и с условията, организацията и реда за пряко участие на гражданите при осъществяване на държавната и местната власт.

Поместени са и Европейската харта за местното самоуправление и допълнителният протокол към нея за правото на участие в делата на местната власт.

Текстовете са анотирани с препращания към други нормативни актове и между правни норми, включени в сборника.

1. Конституция на Република България (извлечение)

2. Закон за местното самоуправление и местната администрация

3. Закон за административно-териториалното устройство на Република България

4. Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление

5.1. Европейска харта за местното самоуправление

5.2. Допълнителен протокол към Европейската харта за местно самоуправление за правото на участие в делата на местната власт

6. Тълкувателни решения на Върховния административен съд