Ново!

Наказателен кодекс

2 10 С02

14. актуализирано издание
към 8 февруари 2021 г.

  • Издателство: Сиби
  • Корица: мека
  • Страници: 320
  • Година на издаване: 2021
  • ISBN: 978-619-226-060-6
  • Наличност: да
  • Корична цена: 7,10 лв.
  • Отстъпка: 0,71 лв.
  • Крайна цена: 6,39 лв.

Сборникът съдържа Наказателния кодекс с последните му изменения и извлечения от закони, с които е изменян и допълван.

Поместени са и Законът за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, списъкът на категориите информация, подлежаща на класификация като държавна тайна, и списъкът на вещите, които не подлежат на конфискация.

Текстовете са анотирани с предишни редакции на изменени и отменени разпоредби, с препращания към други нормативни актове и към решения на Конституционния съд.

1. Наказателен кодекс

2. Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

3. Списък на категориите информация, подлежаща на класификация като държавна тайна

4. Списък на вещите, принадлежащи на осъдения, които не подлежат на конфискация съгласно чл. 45, ал. 2 от Наказателния кодекс

Справочник на законите, с които е изменян и допълван Наказателният кодекс