Ново!

Наказателен процес. Схеми и таблици

пето преработено и допълнено издание

  • Корична цена: 9,00 лв.
  • Отстъпка: 0,90 лв.
  • Крайна цена: 8,10 лв.

Петото издание на учебното пособие е съобразено с тематичния план по дисциплината наказателно-процесуално право, изучавана в юридическите факултети, Академията на МВР и други висши училища. То съдържа схеми, таблици и определения по основните теми на учебния курс и се основава върху разпоредбите на Наказателно-процесуалния кодекс. Включени са също препоръчителна литература и примерен въпросник по учебната дисциплина.

Нагледността и лаконичността на схематично изложения материал ще помогнат на студентите по-лесно да се ориентират в наказателнопроцесуалната материя, както и да се подготвят по-добре за семинарните занятия и за изпитите. С помощта на учебното пособие преподавателите могат да разнообразят, оптимизират и систематизират учебния процес по наказателнопроцесуално право.

Проф. д-р Веселин Вучков е преподавател в Академията на МВР – София и в Югозападния университет Неофит Рилски – Благоевград.

Проф. д-р Гергана Маринова  работи в Института за държавата и правото при БАН и в Академията на МВР – София.