Наказателно право на Република България. Обща част кн. I-ва

Книга първа

  • Цена: 14,00 лв.