Наказателно-процесуален кодекс

2 10 С01

18. актуализирано издание
към 5 ноември 2017 г.
+ актуализационно приложение към 2 януари 2018 г.

  • Корица: мека
  • Страници: 500
  • Година на издаване: 2017
  • ISBN: 978-619-226-038-5
  • Наличност: да
  • Корична цена: 8,90 лв.
  • Отстъпка: 0,89 лв.
  • Крайна цена: 8,01 лв.

Представена е уредбата на наказателния процес – Наказателно-процесуален кодекс, Закон за специалните разузнавателни средства, Закон за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство, Закон за екстрадицията и Европейската заповед за арест, Закон за признаване, изпълнение и изпращане на актове за налагане на мерки за процесуална принуда, различни от мерките, изискващи задържане, Закон за признаване, изпълнение и постановяване на актове за обезпечаване на имущество или доказателства, Закон за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции, Закон за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни решения и решения за пробация с оглед упражняване на надзор върху пробационните мерки и алтернативните санкции, Закон за Европейската заповед за защита.

Поместен e и Законът за правната помощ – с оглед връзката му с наказателния процес.

Текстовете са анотирани с предишни редакции, препращания към други нормативни актове и между правни норми, включени в сборника.

 

Закон за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни решения и решения за пробация с оглед упражняване на надзор върху пробационните мерки и алтернативните санкции

1. Наказателно-процесуален кодекс (НПК)

2. Закон за специалните разузнавателни средства (ЗСРС)

3. Закон за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство

4. Закон за екстрадицията и Европейската заповед за арест

5. Закон за признаване, изпълнение и изпращане на актове за налагане на мерки за процесуална принуда, различни от мерките, изискващи задържане

6. Закон за признаване, изпълнение и постановяване на актове за обезпечаване на имущество или доказателства

7. Закон за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции

8. Закон за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни решения и решения за пробация с оглед упражняване на надзор върху пробационните мерки и алтернативните санкции

9. Закон за Европейската заповед за защита

10. Закон за правната помощ

Информационно приложение
I. Списък на многостранни международни актове, по които Република България е страна

II. Списък на двустранни договори за правна помощ по наказателни дела, по които Република България е страна
III. Извлечение от Закона за електронните съобщения
ІV. Извлечение от Закона за здравето
V. Тълкувателни решения
VІ. Справочник на законите, с които е изменян и допълван Наказателно-процесуалният кодекс