Национално състезание за решаване на наказателноправни казуси

11-13.05.2018 г.

Между 11 и 13 май в Съдебната палата се проведе първото национално състезание за решаване на наказателноправни казуси, организирано от Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. В него взеха участие студенти от юридическите факултети на СУ, УНСС, Нов български университет, Варненския свободен университет, Русенския университет и Академията на МВР. Победи отборът „Alma Mater“ на Софийския университет. 
Като жури в състезанието взеха участие действащи магистрати – заместник главният прокурор Ася Петрова, съдиите от ВКС Галина Захарова и Галина Тонева, съдиите от Софийския градски съд Анелия Щерева, Руси Алексиев и Виолета Магдалинчева. 
Издателство „Сиби“ награди участниците.

За поредна година издателство „Сиби“ награди победителите в състезанието „Национално състезание по гражданско и търговско право •Кристиан Таков•“. Тази година това е отбор от Софийския университет с участници Ана Петрова, Емануил Колев, Натали Тодорова и Петя Норова. Пожелаваме много успехи на всички участници!