Образуване на досъдебно производство

Актуални проблеми

  • Автор: Веселин Вучков
  • Издателство: Сиби
  • Корица: мека
  • Страници: 180
  • Година на издаване: 2015
  • ISBN: 978-954-730-947-0
  • Наличност: да
  • Корична цена: 12,00 лв.
  • Отстъпка: 1,20 лв.
  • Крайна цена: 10,80 лв.

В книгата са анализирани правни институти, свързани с началото на досъдебното наказателно производство: видовете разследващи органи (компетентност и взаимоотношения), предпоставките за образуване на производство (законни поводи и достатъчно данни), т. нар. предварителна проверка, съдържанието на постановлението за образуване. Изложението е съпроводено с историческа ретроспекция върху институтите. Отделено е място и на други актуални въпроси: броя на стадиите на досъдебното производство, разпоредбата на чл. 212, ал. 2 НПК, съотношението между оперативно-издирвателна и наказателнопроцесуална дейност, случайното разпределение на досъдебните производства, промените в специалните разузнавателни средства.

Авторът е доцент, преподавател в Академията на Министерството на вътрешните работи и в Югозападния университет „Неофит Рилски“. Доктор по право. Автор е на монографични и други изследвания в областта на наказателнопроцесуалното право, на сборници със съдебна практика и на учебни помагала.

§ 1. Стадиите на досъдебното производство

§ 2. Разследващи органи; разпределение на делата между разследващите органи

2.1. Функция на прокурора в досъдебната фаза; отношенията „прокурор – разследващи органи"

2.2. Разследващи органи: следователите

2.3. Разследващи органи: разследващите полицаи от МВР

2.4. Разследващи органи: разследващите митнически инспектори от Агенция „Митници"

2.5. Разследващи органи: разследващите агенти от ДАНС (кратка ретроспекция)

2.6. Разследващи органи: полицейските органи в МВР

2.7. Разследващи органи: митническите органи в Агенция „Митници"

2.8. Разследващи органи: конституционноправни основи

§ 3. Досъдебно производство: условия за образуване

§ 4. Постановлението за образуване – едно възможно решение (или защо не трябва да се образува дело СРЕЩУ някого)

§ 5. Относно разпоредбата на чл. 212, ал. 2 НПК

§ 6. Върху въпроса за т.нар. предварителна проверка

6.1. Встъпителни думи

6.2. Предварителната проверка – кратка историческа ретроспекция

а) Институтът „предварителна проверка“ – 1974 г.

б) Институтът „предварителна проверка“ – 1982 г.

в) Институтът „предварителна проверка“ от 1990 до 1999 г.

г) Институтът „предварителна проверка“ след 2003 г.

д) Състояние на проблема след приемането на новия Наказателно-процесуален кодекс (2005 г.) и новия Закон за съдебната власт (2007 г.)

§ 7. Започване на бързо или незабавно наказателно производство

§ 8. По някои други въпроси

8.1. Привличането на обвиняем и разпоредбите на чл. 356, ал. 4 НПК и чл. 362, ал. 4 НПК, респ. чл. 219, ал. 2 НПК

8.2. Съотношението оперативноиздирвателна дейност/наказателно-процесуална дейност

8.3. Разпределението на досъдебните производства чрез случаен подбор

8.4. Относно някои промени в института на специалните разузнавателни средства