Организации с нестопанска цел

2 03 С04

8. актуализирано издание
към 1 март 2019 г.
+ актуализационно приложение към 15 май 2019 г.

  • Издателство: Сиби
  • Корица: мека
  • Страници: 96
  • Година на издаване: 2019
  • ISBN: 978-619-226-050-7
  • Наличност: да
  • Корична цена: 4,70 лв.
  • Отстъпка: 0,47 лв.
  • Крайна цена: 4,23 лв.

Представена е уредбата на юридическите лица с нестопанска цел и техните отношения с държавата.

Поместени са извлечение от Конституцията на Република България, Законът за юридическите лица с нестопанска цел и Законът за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел в редакцията им, която се прилага от 1 януари 2018 г.

Текстовете са анотирани с предишни редакции на изменени и отменени разпоредби, с препращания между разпоредби, включени в сборника, към други нормативни актове, към решения на Конституционния съд и към тълкувателни решения.

1. Конституция на Република България (извлечение)

2. Закон за юридическите лица с нестопанска цел

3. Закон за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел