Организации с нестопанска цел

2 03 С04

9. издание
към 10 септември 2020 г.
+ актуализационно приложение към 18 декември 2020 г.

  • Издателство: Сиби
  • Корица: мека
  • Страници: 136
  • Година на издаване: 2020
  • ISBN: 978-619-226-162-7
  • Наличност: да
  • Корична цена: 5,30 лв.
  • Отстъпка: 0,53 лв.
  • Крайна цена: 4,77 лв.

Представена е уредбата на юридическите лица с нестопанска цел и техните отношения с държавата.

Поместени са извлечение от Конституцията на Република България, Законът за юридическите лица с нестопанска цел и Законът за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, както и Правилникът за организацията и дейността на Съвета за развитие на гражданското общество.

Текстовете са анотирани с предишни редакции на изменени и отменени разпоредби, с препращания между разпоредби, включени в сборника, към други нормативни актове, към решения на Конституционния съд и към тълкувателни решения.

1. Конституция на Република България (извлечение)

2. Закон за юридическите лица с нестопанска цел

3. Закон за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел

4. Правилник за организацията и дейността на Съвета за развитие на гражданското общество

Информационно приложение

I.  Наредба № 1 от 14.02.2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел

II. Тарифа за държавните такси, събирани от агенцията по вписванията, приета с ПМС № 243/2005 г.