ПериодикаАдвокатски преглед 12/2017

Искания от Висшия адвокатски съвет до Конституционния съд на Република България

Адвокатски преглед 11/2017

Тест и ка­зу­си от изпи­та за ад­во­ка­ти и млад­ши ад­во­ка­ти

Адвокатски преглед 8/2017

Казусът Георги Гатев

Адвокатски преглед 7/2017

Правната помощ в досъдебното производство в държави – членки на ЕС

Автор: Мартин Граматиков

Българска гръдна, сърдечна и съдова хирургия 1/2017

Специализирано научно списание, официално издание на Българската асоциация по гръдна, сърдечна и съдова хирургия.

Цена: 9,00 лв. 10,00 лв.

Адвокатски преглед 6/2017

Тест и казуси от изпита за адвокати и младши адвокати

Автори: Георги Ангелов и Рада Смедовска-Тонева

Адвокатски преглед 5/2017

Загадъчната френска пролет

Автори: Маргарит Ганев и Светла Маргаритова

Адвокатски преглед 4/2017

Обещаващи практики