ПериодикаАдвокатски преглед 4/2018

Делото Антонович и Миркович срещу Черна гора

Адвокатски преглед 3/2018

Отказ на достъп до адвокат в началото на наказателното производство

Автор: Валентин Брайков

Съвременно право 1/2018

Права и задължения, свързани с изразяването в търговската сфера – същност, особености и проявления

Автори: Симона Велева, Силвана Ангеловска, Ганета Минкова, Андрей Александров, Златимир Орсов, Ариана Мучай, Шкелгим Дзека, Радослав Цветков, Цвета Попова и Албена Великова-Стоянова

Цена: 6,30 лв. 7,00 лв.

Адвокатски преглед 2/2018

Санкционен капацитет и разделени власти

Автор: Валентин Брайков

Адвокатски преглед 1/2018

Международни стандарти за правото на правна защита

Автори: Красимир Кънев и Соня Янкулова

Адвокатски преглед 12/2017

Искания от Висшия адвокатски съвет до Конституционния съд на Република България

Адвокатски преглед 11/2017

Тест и ка­зу­си от изпи­та за ад­во­ка­ти и млад­ши ад­во­ка­ти

Адвокатски преглед 8/2017

Казусът Георги Гатев

Адвокатски преглед 7/2017

Правната помощ в досъдебното производство в държави – членки на ЕС

Автор: Мартин Граматиков