ПериодикаАдвокатски преглед 10/2020

Адвокатурата в България в началото на XX век

Автори: Томислав Тошков, Евгени Йочев, Олег Михайлов, Ивайло Костов и

Адвокатски преглед 9/2020

Адвокатурата в България в началото на XX век

Автори: Евгени Йочев и Олег Михайлов

Адвокатски преглед 8/2020

Тест и казуси от изпита за адвокати и младши адвокати от 25, 26 юли и 8 август 2020 г.

Адвокатски преглед 7/2020

Делото Макфи срещу Франция

Адвокатски преглед 6/2020

Достъп до конституционно правосъдие чрез съдилищата в Европейския съюз

Автори: Райна Георгиева-Толкингтън, Румен Ненков, Любомир Огнянов, Красен Стойчев и

Адвокатски преглед 5/2020

Делото Мустафа срещу България

 

Автори: Васил Петров и Анастас Пунев

Адвокатски преглед 3-4/2020

За „гражданската конфискация“, „незаконно придобитото имущество“ и вулгаризацията на Правото (II) 

 

Автор: Георги Атанасов

Адвокатски преглед 1/2020

Концепция за наказателна политика 2020–2025 г. Проект.

Автор: Доротея Дачкова

Адвокатски преглед 12/2019

Тест и ка­зу­си от изпи­та за ад­во­ка­ти и млад­ши ад­во­ка­ти 

 

Автори: Анелия Мингова, Таня Градинарова и Евгени Йочев