ПериодикаАдвокатски преглед 5/2019

За „гражданската конфискация“, „незаконно придобитото имущество“ и вулгаризацията на Правото 

Автор: Георги Атанасов

Българска гръдна, сърдечна и съдова хирургия 1/2019

Специализирано научно списание, официално издание на Българската асоциация по гръдна, сърдечна и съдова хирургия.

Цена: 9,00 лв. 10,00 лв.

Адвокатски преглед 3/2019

Какво (не) знаем за главните прокурори на държавите – членки на Европейския съюз

Адвокатски преглед 2/2019

Делото Дворски срещу Хърватия

Адвокатски преглед 11/2018

Тест и ка­зу­си от изпи­та за ад­во­ка­ти и млад­ши ад­во­ка­ти от 27, 28 октомври май и 10 ноември 2018 г.

Автори: Валентин Брайков, Ивайло Костов, Йорданка Иванова и Константин Танев

Адвокатски преглед 10/2018

130 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА „ПРЕВОДНА СЪДЕБНА БИБЛИОТЕКА“

Адвокатски преглед 9/2018

Информираното съгласие при оказване на медицинска помощ на пациент

Автори: Васил Александров, Станислав Костов и Мария Шаркова

Адвокатски преглед 8/2018

Развод и adulterium в класическото римско право