ПериодикаАдвокатски преглед 3/2019

Какво (не) знаем за главните прокурори на държавите – членки на Европейския съюз

Адвокатски преглед 2/2019

Делото Дворски срещу Хърватия

Адвокатски преглед 11/2018

Тест и ка­зу­си от изпи­та за ад­во­ка­ти и млад­ши ад­во­ка­ти от 27, 28 октомври май и 10 ноември 2018 г.

Автори: Валентин Брайков, Ивайло Костов, Йорданка Иванова и Константин Танев

Адвокатски преглед 10/2018

130 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА „ПРЕВОДНА СЪДЕБНА БИБЛИОТЕКА“

Адвокатски преглед 9/2018

Информираното съгласие при оказване на медицинска помощ на пациент

Автори: Васил Александров, Станислав Костов и Мария Шаркова

Адвокатски преглед 8/2018

Развод и adulterium в класическото римско право

Адвокатски преглед 6-7/2018

Алтернативни методи за обезщетяване на пациенти за вреди