ПериодикаАдвокатски преглед 2/2018

Санкционен капацитет и разделени власти

Автор: Валентин Брайков

Адвокатски преглед 1/2018

Международни стандарти за правото на правна защита

Автори: Красимир Кънев и Соня Янкулова

Адвокатски преглед 12/2017

Искания от Висшия адвокатски съвет до Конституционния съд на Република България

Адвокатски преглед 11/2017

Тест и ка­зу­си от изпи­та за ад­во­ка­ти и млад­ши ад­во­ка­ти

Адвокатски преглед 8/2017

Казусът Георги Гатев

Адвокатски преглед 7/2017

Правната помощ в досъдебното производство в държави – членки на ЕС

Автор: Мартин Граматиков

Българска гръдна, сърдечна и съдова хирургия 1/2017

Специализирано научно списание, официално издание на Българската асоциация по гръдна, сърдечна и съдова хирургия.

Цена: 9,00 лв. 10,00 лв.