2003


Списание „Адвокатски преглед“ излиза от януари 2000 година. Разпространява се безплатно чрез адвокатските съвети в София и страната.
То се издава, както пишат неговите създатели в увода към първия брой, „не само поради необходимостта от информационен бюлетин, а заради дълбокото убеждение, че българската адвокатура се нуждае от орган, който да бъде защитник на нейните права и справедливи интереси и изразител на нейните становища“.

 

Редакционна колегия

Даниела Доковска – главен редактор, Васил Начков, Ели Христова, Ина ЛулчеваАдвокатски преглед 11–12/2003

Нов Закон за адвокатурата — принципни съображения по законопроектите

Достъп до правосъдие

 

Автори: Чавдар Грошев, Траян Марковски и Александър Караминков

Адвокатски преглед 9–10/2003

Етичен кодекс на адвоката

Изменения в Закона за устройство на територията

Проект за закон за адвокатурата

Автори: Любомир Владикин, Асен Запрянов и Митко Чаталбашев

Адвокатски преглед 7–8/2003

Директиви на Съвета на Европа

квалификация  на адвокатите

за Димитър Пешев

Автори: Добринка Радойнова, Асен Запрянов, Виолета Костадинова и Хайнц Брам

Адвокатски преглед 3–4/2003

Директиви на Европейския парламент на Съвета на Европа

ПРОБЛЕМИ на собствеността в Търговския закон

Автори: Асен Запрянов, Александър Тризлинцев, Даниела Доковска, Весела Ганчева, Людмила Велкова и Валентин Бенатов

Адвокатски преглед 1–2/2003

ПРЕПОРЪКИ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА

Общо събрание на адвокатите от страната