2005


Списание „Адвокатски преглед“ излиза от януари 2000 година. Разпространява се безплатно чрез адвокатските съвети в София и страната.
То се издава, както пишат неговите създатели в увода към първия брой, „не само поради необходимостта от информационен бюлетин, а заради дълбокото убеждение, че българската адвокатура се нуждае от орган, който да бъде защитник на нейните права и справедливи интереси и изразител на нейните становища“.

 

Редакционна колегия

Даниела Доковска – главен редактор, Васил Начков, Ели Христова, Ина ЛулчеваАдвокатски преглед 11–12/2005

Национално съвещание за Етичния кодекс и за дисциплинарните наказания

Задължителна застраховка на адвокатите

Автори: Здравко Славчев, Любомир Владикин, Асен Запрянов, Георги Митов, Йордан Школагерски, Ели Христова и Станимир Паунов

Адвокатски преглед 10/2005

отнемане на моторно превозно средство

данъчния режим на търговски дружества и юридически лица с нестопанска цел

Автори: Цветанка Спасова-Стоянова, Любомир Владикин, Асен Запрянов и Ралица Илкова

Адвокатски преглед 6–7/2005

Етичен кодекс на адвоката

административното регулиране на стопанската дейност

Автори: Красен Станчев и Биляна Гяурова-Вегертседер

Адвокатски преглед 4–5/2005

ИНДЕКС НА РЕФОРМАТА в АДВОКАТСКАТА ПРОФЕСИЯ

Автор: Асен Запрянов

Адвокатски преглед 2–3/2005

Общо събрание на адвокатите

доклади за 2004 г.

Адвокатски преглед 1/2005

Проект за Етичен кодекс на адвоката

Реституцията

Тълкуване на чл. 256  НК

Автори: Славка Димитрова-Симеонова, Асен Запрянов, Венелин Гачев и Александър Тризлинцев