2006


Списание „Адвокатски преглед“ излиза от януари 2000 година. Разпространява се безплатно чрез адвокатските съвети в София и страната.
То се издава, както пишат неговите създатели в увода към първия брой, „не само поради необходимостта от информационен бюлетин, а заради дълбокото убеждение, че българската адвокатура се нуждае от орган, който да бъде защитник на нейните права и справедливи интереси и изразител на нейните становища“.

 

Редакционна колегия

Даниела Доковска – главен редактор, Васил Начков, Ели Христова, Ина ЛулчеваАдвокатски преглед 12/2006

Процесуална легитимация на юрисконсулта в административнонаказателното производство

наследяване на земеделски земи

 

Автори: Людмила Велкова, Асен Запрянов и Ралица Илкова

Адвокатски преглед 9/2006

Четвърти международен семинар, организиран от Софийския адвокатски съвет: „Етичният кодекс на адвоката. Адвокатът и Законът за мерките срещу изпирането на пари“

Адвокатски преглед 7–8/2006

адвокатска защита във възпитателните дела

значението на Съдебната медицина за правораздаването

Автори: Ралица Илкова, Ганета Минкова, Асен Запрянов, Станислав Христов, Стойчо Раданов и Магдалена Борисова

Адвокатски преглед 6/2006

неплащането на данъци като престъпление

изпълнение на чуждестранни съдебни решения

Автори: Асен Запрянов, Здравко Славчев и Иван Владимиров

Адвокатски преглед 4–5/2006

Тормоз на работното място

изпит за адвокати – Тест и казуси

Автори: Любомир Владикин, Асен Запрянов, Ивайло Стайков и Димитър Горанов

Адвокатски преглед 2–3/2006

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ ОТ СТРАНАТА

Прокурорът в досъдебното производство

Автори: Любомир Владикин, Асен Запрянов и Людмила Николова

Адвокатски преглед 1/2006

съдебното производство според новия НПК

установяване на данъци и задължителни осигурителни вноски по ДОПК

Автори: Асен Запрянов, Любомир Владикин и Румен Ненков