2007


Списание „Адвокатски преглед“ излиза от януари 2000 година. Разпространява се безплатно чрез адвокатските съвети в София и страната.
То се издава, както пишат неговите създатели в увода към първия брой, „не само поради необходимостта от информационен бюлетин, а заради дълбокото убеждение, че българската адвокатура се нуждае от орган, който да бъде защитник на нейните права и справедливи интереси и изразител на нейните становища“.

 

Редакционна колегия

Даниела Доковска – главен редактор, Васил Начков, Ели Христова, Ина Лулчева



Адвокатски преглед 12/2007

Административно задържане на чужденци

Правото на свободно сдружаване по КЗПЧОС

Автори: Иван Георгиев, Михаил Екимджиев, Илиана Савова и Васил Петров

Адвокатски преглед 11/2007

Аналогията

Съдебното красноречие в древността

Автори: Величко Руменчев и Асен Запрянов

Адвокатски преглед 9–10/2007

110 години Софийски адвокатски съвет

129 години Софийска адвокатска колегия

Автори: Асен Запрянов, Иван Георгиев, Калин Костов и Дончо Хрусанов

Адвокатски преглед 8/2007

Конвенцията относно изпиране, издирване, изземване и конфискация на облагите от престъпление

Допустимост на споразумението в дисциплинарното производство по Закона за адвокатурата

Автори: Станислав Нацев, Георги Митов, Катерина Граматикова и Васил Т. Василев

Адвокатски преглед 7/2007

изпълнението срещу държавни учреждения в светлината на практиката на Европейския съд 

Междудържавното сътрудничество по превенция на изпирането на пари 

Автори: Катерина Граматикова и Снежана Сапунджиева

Адвокатски преглед 5–6/2007

Проблеми на правната помощ – национална конференция

Адвокатски преглед 3–4/2007

реституцията в практиката на Европейския съд по правата на човека

Съучастие и „съвместно престъпно предприятие“

Автори: Антон Гиргинов, Снежана Сапунджиева и Светла Петкова

Адвокатски преглед 1–2/2007

общо събрание на адвокатите от страната

Автори: Ангел Запрянов и Асен Запрянов