2008


Списание „Адвокатски преглед“ излиза от януари 2000 година. Разпространява се безплатно чрез адвокатските съвети в София и страната.
То се издава, както пишат неговите създатели в увода към първия брой, „не само поради необходимостта от информационен бюлетин, а заради дълбокото убеждение, че българската адвокатура се нуждае от орган, който да бъде защитник на нейните права и справедливи интереси и изразител на нейните становища“.

 

Редакционна колегия

Даниела Доковска – главен редактор, Васил Начков, Ели Христова, Ина ЛулчеваАдвокатски преглед 11–12/2008

ЧЕСТВАНЕ НА 120-ГОДИШНИНАТА ОТ ПРИЕМАНЕТО НА ПЪРВИЯ ЗАКОН ЗА АДВОКАТИТЕ

 

Автори: Светла Маргаритова, Михаил Екимджиев, Емилия Недева и Васил Т. Василев

Адвокатски преглед 10/2008

За хонорарното право и правото на хонорар

АДВОКАТУРАТА В ЧУЖБИНА – Австрия

Автори: Малина Новкиришка-Стоянова и Асен Запрянов

Адвокатски преглед 8–9/2008

Харта на основните принципи на юридическата професия в Европа

Кодекс за поведение на европейските адвокати

Автори: Асен Запрянов, Добринка Радойнова и Любен Ан. Диков

Адвокатски преглед 5–6/2008

Актове на общинските съвети

за поезията в правото

Автори: Валентин Брайков, Дарина Зиновиева, Васил Петров и Денчо Славов

Адвокатски преглед 4/2008

Изследване на решенията на ВКС по наказателни дела 2002–2004 

Адвокатски преглед 3/2008

Спорни нововъведения при провеждане на отчуждаванията по ЗОбС

Адвокатската тайна и мерките срещу изпирането на пари

Автори: Добринка Радойнова, Лидия Петкова, Катерина Граматикова, Асен Запрянов, Васил Петров и Й. Фаденхехт

Адвокатски преглед 1–2/2008

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ ОТ СТРАНАТА