2009


Списание „Адвокатски преглед“ излиза от януари 2000 година. Разпространява се безплатно чрез адвокатските съвети в София и страната.
То се издава, както пишат неговите създатели в увода към първия брой, „не само поради необходимостта от информационен бюлетин, а заради дълбокото убеждение, че българската адвокатура се нуждае от орган, който да бъде защитник на нейните права и справедливи интереси и изразител на нейните становища“.

 

Редакционна колегия

Даниела Доковска – главен редактор, Васил Начков, Ели Христова, Ина ЛулчеваАдвокатски преглед 12/2009

КРЪГЛА МАСА „СЪДЕБНАТА РЕФОРМА 2009—2013: ЗАДЪЛБОЧАВАНЕ“

Адвокатски преглед 10–11/2009

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА АДВОКАТУРА, ПОСВЕТЕНА НА 50-ГОДИШНИНАТА ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

Автори: Здравка Калайджиева, Йорданка Вандова, Георгица Петкова, Михаил Екимджиев, Емилия Недева и Йонко Грозев

Адвокатски преглед 8–9/2009

Достъп до касация — исторически и съвременни паралели

Автор: Валентин Брайков

Адвокатски преглед 6–7/2009

ПРОТИВОКОНСТИТУЦИОННОСТ НА ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС???

Автор: Константин Пехливанов

Адвокатски преглед 5/2009

Указания към процесуалните представители на страните в писменото и устното производство пред Съда на Европейските общности

IN MEMORIAM Асен Запрянов

Автори: Асен Запрянов и Людмила Велкова

Адвокатски преглед 4/2009

130 ГОДИНИ УЧРЕДИТЕЛНО НАРОДНО СЪБРАНИЕ 1879–2009 Г.

Адвокатски преглед 3/2009

Делото Кудешкина срещу Русия

 

Адвокатски преглед 1–2/2009

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ ОТ СТРАНАТА

Автор: Васил Петров