2010


Списание „Адвокатски преглед“ излиза от януари 2000 година. Разпространява се безплатно чрез адвокатските съвети в София и страната.
То се издава, както пишат неговите създатели в увода към първия брой, „не само поради необходимостта от информационен бюлетин, а заради дълбокото убеждение, че българската адвокатура се нуждае от орган, който да бъде защитник на нейните права и справедливи интереси и изразител на нейните становища“.

 

Редакционна колегия

Даниела Доковска – главен редактор, Васил Начков, Ели Христова, Ина Лулчева

 Адвокатски преглед 10–11/2010

ПРОЕКТЪТ ЗА ЗАКОН ЗА ОТНЕМАНЕ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА НА ИМУЩЕСТВО, ПРИДОБИТО ПО НЕЗАКОНЕН НАЧИН

отношенията родители – деца според новия СК

Автори: Стилияна Григорова, Александър Иванов, Валентин Брайков и Васил Петров

Адвокатски преглед 9/2010

Необжалваемият минимум на наказанието при административното наказване

Тест и казуси от писмения изпит за адвокати

Автори: Радослава Йорданова, Катерина Граматикова, Симеон Тасев и Стефан Тихолов

Адвокатски преглед 8/2010

Понятието „кораб“

Извънтериториално действие на НК

Автори: Антон Гиргинов и Петър Кандиларов

Адвокатски преглед 6–7/2010

Тестове и казуси за изпита за адвокати и младши адвокати

Адвокатски преглед 4–5/2010

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СЪДИЛИЩА ЗА ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ

 

Автор: Иванка Иванова

Адвокатски преглед 3/2010

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ ОТ СТРАНАТА

Автор: Георги Димитров