2011


Списание „Адвокатски преглед“ излиза от януари 2000 година. Разпространява се безплатно чрез адвокатските съвети в София и страната.
То се издава, както пишат неговите създатели в увода към първия брой, „не само поради необходимостта от информационен бюлетин, а заради дълбокото убеждение, че българската адвокатура се нуждае от орган, който да бъде защитник на нейните права и справедливи интереси и изразител на нейните становища“.

 

Редакционна колегия

Даниела Доковска – главен редактор, Васил Начков, Ели Христова, Ина ЛулчеваАдвокатски преглед 12/2011

Гражданската конфискация

Автори: Асен Дюлгеров и Петър Кандиларов

Адвокатски преглед 9/2011

200 години Австрийски граждански кодекс

Автори: Валентин Брайков и Светла Маргаритова

Адвокатски преглед 8/2011

Делото Петьо Петков срещу България

Тестове и казуси от писмения изпит за адвокати

 

Адвокатски преглед 7/2011

Обръщение на Висшия адвокатски съвет на Република България

ТЪРЖЕСТВЕНА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА АДВОКАТУРАТА

Автор: Васил Петров

Адвокатски преглед 5–6/2011

ПОЛИЦЕЙСКО НАСИЛИЕ

НЕЗАВИСИМОСТ НА СЪДА

Автор: Маргарита Илиева

Адвокатски преглед 3–4/2011

Общо събрание на адвокатите от страната

Адвокатски преглед 2/2011

Решенията на Съда по правата на човека срещу България – равносметката за 2010 г

Автор: Светла Маргаритова