2012


Списание „Адвокатски преглед“ излиза от януари 2000 година. Разпространява се безплатно чрез адвокатските съвети в София и страната.
То се издава, както пишат неговите създатели в увода към първия брой, „не само поради необходимостта от информационен бюлетин, а заради дълбокото убеждение, че българската адвокатура се нуждае от орган, който да бъде защитник на нейните права и справедливи интереси и изразител на нейните становища“.

 

Редакционна колегия

Даниела Доковска – главен редактор, Васил Начков, Ели Христова, Ина ЛулчеваАдвокатски преглед 11/2012

Делото Димов и други срещу България

Делото Йорданова и Тошев срещу България

Автори: Васил Мръчков и Жасмина Поповa

Адвокатски преглед 10/2012

Граждани, клиенти и съдии за правосъдието

Автори: Любен Хаджииванов, Живко Сталев и Хари Хараламбиев

Адвокатски преглед 9/2012

Новият критерий за допустимост на жалбите по чл. 35, § 3 (b) от ЕКПЧ

Адвокатски преглед 8/2012

механизъм за сътрудничество и проверка между ЕК и България

Автор: Иванка Иванова

Адвокатски преглед 7/2012

„Абсолютната необходимост“ за употреба на сила при задържане на престъпник

Автори: Антон Гиргинов, Тодор Ефремов, Светла Маргаритова, Петър Кандиларов, Валентин Брайков и Даниела Доковска

Адвокатски преглед 5–6/2012

Адвокатът, адвокатът-общественик и адвокатският морал

Адвокатски преглед 4/2012

„Поемане“ на търговско предприятие по смисъла на чл. 60, ал. 2 от Търговския закон

Автори: Олег Михайлов, Бисерка Маринова, Радослава Йорданова, Герасим Геров, Васил Петров и Светла Маргаритова

Адвокатски преглед 3/2012

Общо събрание на адвокатите от страната

Адвокатски преглед 1–2/2012

Американският президент и законодателството

Автор: Ан Уагнър-Финдисън