2013


Списание „Адвокатски преглед“ излиза от януари 2000 година. Разпространява се безплатно чрез адвокатските съвети в София и страната.
То се издава, както пишат неговите създатели в увода към първия брой, „не само поради необходимостта от информационен бюлетин, а заради дълбокото убеждение, че българската адвокатура се нуждае от орган, който да бъде защитник на нейните права и справедливи интереси и изразител на нейните становища“.

 

Редакционна колегия

Даниела Доковска – главен редактор, Васил Начков, Ели Христова, Ина ЛулчеваАдвокатски преглед 12/2013

Ролята на адвокатите за спасяването на българските евреи през Втората световна война

Автори: Светослав Живков, Владимир Станев, Пенчо Пенев и Васил Мръчков

Адвокатски преглед 11/2013

125 години от приемането на първия Закон за адвокатите

Автор: Ива Бурилкова

Адвокатски преглед 10/2013

Тест и казуси от изпита за адвокати и младши адвокати

Автори: Милена Мишева, Станислав Костов и Николай Доманов

Адвокатски преглед 9/2013

Депенализацията по чл. 279, ал. 5 НК – проблем на теорията или на практиката?

Автори: Илиана Савова, Радослава Йорданова, Цветомир Панчев, Цветелина Кържева, Иван Георгиев, Калина Филипова и Васил Петров

Адвокатски преглед 7–8/2013

Тест и казуси от писмения изпит за адвокати от май 2013 г.

Автори: Георги Пенчев, Пламен Динев, Васил Петров, Цветана Чуклева и Цветомир Панчев

Адвокатски преглед 6/2013

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА АДВОКАТУРА – ПЛЕВЕН, 8 ЮНИ 2013 Г.

Автори: Юрий Бошнаков, Валентин Бенатов, Ели Христова, Йордан Йорданов, Емил Ядков, Борис Йовчев и Иво Хинов

Адвокатски преглед 3/2013

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ ОТ СТРАНАТА

Адвокатски преглед 2/2013

Делото Димитров-Казаков срещу България

Делото Олександр Волков срещу Украйна

Автор: Маргарита Илиева

Адвокатски преглед 1/2013

150 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ГОЛЕМИЯ БЪЛГАРСКИ ПИСАТЕЛ, ГРАЖДАНИН И ПРАВНИК АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ

Автори: Васил Т. Василев, Инна Пелева, Иван Георгиев, Васил Петров, Ана Велкова и Ивайло Дерменджиев