2014


Списание „Адвокатски преглед“ излиза от януари 2000 година. Разпространява се безплатно чрез адвокатските съвети в София и страната.
То се издава, както пишат неговите създатели в увода към първия брой, „не само поради необходимостта от информационен бюлетин, а заради дълбокото убеждение, че българската адвокатура се нуждае от орган, който да бъде защитник на нейните права и справедливи интереси и изразител на нейните становища“.

 

Редакционна колегия

Даниела Доковска – главен редактор, Васил Начков, Ели Христова, Ина ЛулчеваАдвокатски преглед 12/2014

Правото на хетеросексуалните двойки, живеещи на семейни начала в България, в светлината на забраната за дискриминация по чл. 14 ЕКПЧ

Автори: Любомир Владикин, Владимир Георгиев, Васил Т. Василев, Калина Филипова, Николай Доманов, Михаил Екимджиев и Даниела Доковска

Адвокатски преглед 10/2014

Условия за приложението на чл. 7 от Договора за Европейския съюз

Автори: Румяна Кацарова, Галина Николова, Любомир Владикин, Владимир Георгиев, Иван Георгиев и Филко Розов

Адвокатски преглед 5/2014

Правила за адвокатите

Автор: М. Молло

Адвокатски преглед 4/2014

ТЪРЖЕСТВЕНА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ „135 ГОДИНИ ОТ ПРИЕМАНЕТО НА ТЪРНОВСКАТА КОНСТИТУЦИЯ“

Автори: Ралица Негенцова, Лазар Груев, Милко Палангурски, Михаил Екимджиев, Радослава Йорданова, Любомир Владикин, Румен Петров, Васил Петров и Васил Мръчков

Адвокатски преглед 3/2014

Общо събрание на адвокатите от страната

Автор: Иванка Иванова

Адвокатски преглед 2/2014

Представяне на резултатите от Прегледа на съдебната реформа 2013 за България

Автори: Светла Маргаритова и Любомир Владикин

Адвокатски преглед 1/2014

Условия и срокове за допълнително предявяване на вземанията в производството по несъстоятелност

Автори: Любомир Владикин, Олег Михайлов, Златка Стефанова, Метин Ибриямов, Васил Петров, Калина Филипова и Андон Добчев