2015


Списание „Адвокатски преглед“ излиза от януари 2000 година. Разпространява се безплатно чрез адвокатските съвети в София и страната.
То се издава, както пишат неговите създатели в увода към първия брой, „не само поради необходимостта от информационен бюлетин, а заради дълбокото убеждение, че българската адвокатура се нуждае от орган, който да бъде защитник на нейните права и справедливи интереси и изразител на нейните становища“.

 

Редакционна колегия

Даниела Доковска – главен редактор, Васил Начков, Ели Христова, Ина ЛулчеваАдвокатски преглед 10/2015

Реформиране или деформиране на пенсионния модел в България

Автори: Емил Лукаев, Иван Георгиев, Стефан Тихолов, Емил Ядков и Даниела Доковска

Адвокатски преглед 9/2015

ДЕЛОТО СРЕЩУ АДВОКАТ ВЕНЦИСЛАВ ТОЧКОВ

Автори: Борислава Първанова и Любомир Владикин

Адвокатски преглед 8/2015

АНАЛИЗ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ МЕХАНИЗЪМ ЗА ОБЕЗЩЕТЯВАНЕ ПО ГЛАВА ТРЕТА „А“ ОТ ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

Адвокатски преглед 7/2015

Наръчници на НБПП за прилагането на Закона за правната помощ

Закон за правната помощ

Адвокатски преглед 6/2015

Делото Петков и Парнаров срещу България

Автор: Андон Добчев

Адвокатски преглед 2/2015

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ ОТ СТРАНАТА