2016


Списание „Адвокатски преглед“ излиза от януари 2000 година. Разпространява се безплатно чрез адвокатските съвети в София и страната.
То се издава, както пишат неговите създатели в увода към първия брой, „не само поради необходимостта от информационен бюлетин, а заради дълбокото убеждение, че българската адвокатура се нуждае от орган, който да бъде защитник на нейните права и справедливи интереси и изразител на нейните становища“.

 

Редакционна колегия

Даниела Доковска – главен редактор, Васил Начков, Ели Христова, Ина ЛулчеваАдвокатски преглед 12/2016

Критерии за качествена медицинска помощ – дискусионни въпроси

Автори: Виктор Симеонов, Андреан Славчев, Мартин Захариев, Мария Шаркова и Васил Петров

Адвокатски преглед 11/2016

Американските избори: история и съвременност

Автор: Маргарит Ганев

Адвокатски преглед 10/2016

Тест и казуси от изпита за адвокати и младши адвокати от 15, 16 и 29 октомври 2016 г.

Автори: Венелин Ганев и Радослава Йорданова

Адвокатски преглед 9/2016

Искове за защита на колективния интерес на потребителите – индивидуални или колективни искове?

Автори: Васил Мръчков, Андреан Славчев, Албена Драганова, Веселин Георгиев, Иво Хинов и Васил Петров

Адвокатски преглед 7/2016

Тест и казуси от изпита за адвокати и младши адвокати от 21–22 май, 4 юни 2016 г. 

Автори: Ангелина Лазарова, Димитър В. Димитров, Евгения Кало, Дарина Зиновиева, Валентин Бенатов и Радослава Йорданова

Адвокатски преглед 6/2016

ЗА (НЕ)УВАЖЕНИЕТО КЪМ АДВОКАТА

Решение № 4/2016 г. по к. д. № 10 от 2015 г. на Конституционния съд

Адвокатски преглед 5/2016

Съдебните заседатели в България

Автор: Радостина Ангелова

Адвокатски преглед 4/2016

Спира ли частичният иск давността за непредявената част от вземането?

Автори: Валентин Брайков и Димитър Александров

Адвокатски преглед 3/2016

Държавното устройство на Съединенитe Щати (Произход, развитие и правна същност на първата модерна демокрация)

Автор: Любомир Владикин

Адвокатски преглед 2/2016

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ ОТ СТРАНАТА 27–28.02.2016 Г.