2017


Списание „Адвокатски преглед“ излиза от януари 2000 година. Разпространява се безплатно чрез адвокатските съвети в София и страната.
То се издава, както пишат неговите създатели в увода към първия брой, „не само поради необходимостта от информационен бюлетин, а заради дълбокото убеждение, че българската адвокатура се нуждае от орган, който да бъде защитник на нейните права и справедливи интереси и изразител на нейните становища“.

 

Редакционна колегия

Даниела Доковска – главен редактор, Васил Начков, Ели Христова, Ина ЛулчеваАдвокатски преглед 12/2017

Искания от Висшия адвокатски съвет до Конституционния съд на Република България

Адвокатски преглед 11/2017

Тест и ка­зу­си от изпи­та за ад­во­ка­ти и млад­ши ад­во­ка­ти

Адвокатски преглед 8/2017

Казусът Георги Гатев

Адвокатски преглед 7/2017

Правната помощ в досъдебното производство в държави – членки на ЕС

Автор: Мартин Граматиков

Адвокатски преглед 6/2017

Тест и казуси от изпита за адвокати и младши адвокати

Автори: Георги Ангелов и Рада Смедовска-Тонева

Адвокатски преглед 5/2017

Загадъчната френска пролет

Автори: Маргарит Ганев и Светла Маргаритова

Адвокатски преглед 4/2017

Обещаващи практики

Адвокатски преглед 2/2017

Общо събрание на адвокатите от страната

Адвокатски преглед 1/2017

Римският мираж „презумпция за бащинство“

Автори: Валентин Брайков, Андон Добчев, Eва Касева и Георги Арабаджиев