2018


Списание „Адвокатски преглед“ излиза от януари 2000 година. Разпространява се безплатно чрез адвокатските съвети в София и страната.
То се издава, както пишат неговите създатели в увода към първия брой, „не само поради необходимостта от информационен бюлетин, а заради дълбокото убеждение, че българската адвокатура се нуждае от орган, който да бъде защитник на нейните права и справедливи интереси и изразител на нейните становища“.

 

Редакционна колегия

Даниела Доковска – главен редактор, Васил Начков, Ели Христова, Ина ЛулчеваАдвокатски преглед 11/2018

Тест и ка­зу­си от изпи­та за ад­во­ка­ти и млад­ши ад­во­ка­ти от 27, 28 октомври май и 10 ноември 2018 г.

Автори: Валентин Брайков, Ивайло Костов, Йорданка Иванова и Константин Танев

Адвокатски преглед 10/2018

130 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА „ПРЕВОДНА СЪДЕБНА БИБЛИОТЕКА“

Адвокатски преглед 9/2018

Информираното съгласие при оказване на медицинска помощ на пациент

Автори: Васил Александров, Станислав Костов и Мария Шаркова

Адвокатски преглед 8/2018

Развод и adulterium в класическото римско право

Адвокатски преглед 6-7/2018

Алтернативни методи за обезщетяване на пациенти за вреди

Адвокатски преглед 5/2018

Tест и казуси от изпита за адвокати и младши адвокати

Адвокатски преглед 4/2018

Делото Антонович и Миркович срещу Черна гора

Адвокатски преглед 3/2018

Отказ на достъп до адвокат в началото на наказателното производство

Автори: Йорданка Иванова, Галя Вълкова, Мария Дончева, Христо Райчев, Джереми Макбрайд, Вергиния Мичева и

Адвокатски преглед 2/2018

Санкционен капацитет и разделени власти

Автор: Валентин Брайков

Адвокатски преглед 1/2018

Международни стандарти за правото на правна защита

Автори: Красимир Кънев и Соня Янкулова