Българска гръдна, сърдечна и съдова хирургия


Специализирано научно списание, официално издание на Българската асоциация по гръдна, сърдечна и съдова хирургия. Главен редактор на списанието е проф. д-р Деян Йорданов, началник на Клиниката по гръдна хирургия към ВМА.

Списанието излиза за шеста година. В него се поместват научни статии, материали в материята на гръдната, сърдечната и съдовата хирургия, както и на миниинвазивните хирургични техники в тези области.

 

Абонамент

Абонирайте се за списание „Българска гръдна, сърдечна и съдова хирургия “ чрез:

Доби прес, тел.: 02/ 963 30 81
Български пощи, тел.: 02/949 31 99
Разпространение на печата, тел.: 0882/09 62 30

Цената на целогодишен абонамент (за две книжки) е 20 лв.Българска гръдна, сърдечна и съдова хирургия 1/2019

Специализирано научно списание, официално издание на Българската асоциация по гръдна, сърдечна и съдова хирургия.

Цена: 9,00 лв. 10,00 лв.

Българска гръдна, сърдечна и съдова хирургия 1/2018

Специализирано научно списание, официално издание на Българската асоциация по гръдна, сърдечна и съдова хирургия.

Цена: 9,00 лв. 10,00 лв.

Българска гръдна, сърдечна и съдова хирургия 2/2017

Специализирано научно списание, официално издание на Българската асоциация по гръдна, сърдечна и съдова хирургия.

Цена: 9,00 лв. 10,00 лв.

Българска гръдна, сърдечна и съдова хирургия 1/2017

Специализирано научно списание, официално издание на Българската асоциация по гръдна, сърдечна и съдова хирургия.

Цена: 9,00 лв. 10,00 лв.

Българска гръдна, сърдечна и съдова хирургия 2/2016

Специализирано научно списание, официално издание на Българската асоциация по гръдна, сърдечна и съдова хирургия.

Цена: 9,00 лв. 10,00 лв.

Българска гръдна, сърдечна и съдова хирургия 1/2016

Специализирано научно списание, официално издание на Българската асоциация по гръдна, сърдечна и съдова хирургия.

Цена: 9,00 лв. 10,00 лв.

Българска гръдна, сърдечна и съдова хирургия 2/2015

Специализирано научно списание, официално издание на Българската асоциация по гръдна, сърдечна и съдова хирургия.

Цена: 9,00 лв. 10,00 лв.

Българска гръдна, сърдечна и съдова хирургия 1/2015

Специализирано научно списание, официално издание на Българската асоциация по гръдна, сърдечна и съдова хирургия.

Цена: 9,00 лв. 10,00 лв.