2018Българска гръдна, сърдечна и съдова хирургия 1/2018

Специализирано научно списание, официално издание на Българската асоциация по гръдна, сърдечна и съдова хирургия.

Цена: 9,00 лв. 10,00 лв.