Съвременно право


От 1993 г., съвместно с Юридическия факултет на СУ „Климент Охридски“, издателство „Сиби“ издава списанието „Съвременно право“, уважавано академично правно списание. В него се разработват и изследват проблемите на българското право като действащо право, като теория и като учебна дисциплина.

Списанието има няколко постоянни рубрики:

  • статии, в които се анализира и коментира действащото законодателство;

  • критичен преглед на съдебната практика по прилагането на законодателството;

  • сближаване на българското законодателство с правото на ЕС;

  • усъвършенстване на законодателството;

  • дискусии;

  • чуждестранен опит;

  • критика и научен живот;

  • новоизлязла правна литература.

 

Правила и изисквания за приемане на материали за печат в списание „Съвременно право“
Актуалната тематика е основно и постоянно изискване на редколегията към авторите.

 

Редакционна колегия

проф. Красимира Средкова (главен редактор), проф. Дончо Хрусанов (зам.-главен редактор), проф. Георги Митов (научен секретар), проф. Иван Русчев, проф. Даниел Вълчев, проф. Пламен Киров, доц. Васил Пандов, гл. ас. Ивайло Костов, Ружа Иванова, Даниела Доковска, Наталия Гуджева 

 

Периодичност

четири книжки годишно

 

Абонамент

Абонирайте се за списание „Съвременно право“ чрез:

Доби прес, тел.: 02/ 963 30 81, 02/ 963 30 82 и 02/ 963 20 47
abonament@dobipress и dobi@dobipress.bg

В пощенските клонове на Български пощи
или на www.abo.bgpost.bg

Цената на целогодишен абонамент (за четири книжки) е 24 лв.