Съвременно право


От 1993 г., съвместно с Юридическия факултет на СУ „Климент Охридски“, издателство „Сиби“ издава списанието „Съвременно право“, уважавано академично правно списание. В него се разработват и изследват проблемите на българското право като действащо право, като теория и като учебна дисциплина.

Списанието има няколко постоянни рубрики:

  • статии, в които се анализира и коментира действащото законодателство;

  • критичен преглед на съдебната практика по прилагането на законодателството;

  • сближаване на българското законодателство с правото на ЕС;

  • усъвършенстване на законодателството;

  • дискусии;

  • чуждестранен опит;

  • критика и научен живот;

  • новоизлязла правна литература.

 

Правила и изисквания за приемане на материали за печат в списание „Съвременно право“
Актуалната тематика е основно и постоянно изискване на редколегията към авторите.

 

Редакционна колегия

проф. Красимира Средкова (главен редактор), проф. Дончо Хрусанов (зам.-главен редактор), доц. Георги Митов (научен секретар), проф. Иван Русчев, проф. Методи Марков, проф. Даниел Вълчев, проф. Пламен Киров, проф. Николай Натов, Ружа Иванова, Даниела Доковска, Наталия Гуджева 

 

Периодичност

четири книжки годишно

 

Абонамент

Абонирайте се за списание „Съвременно право“ чрез:

Доби прес, тел.: 02/ 963 30 81
Разпространение на печата, тел.: 0882/09 62 30

Цената на целогодишен абонамент (за четири книжки) е 24 лв.Съвременно право 1/2018

Права и задължения, свързани с изразяването в търговската сфера – същност, особености и проявления

Автори: Симона Велева, Силвана Ангеловска, Ганета Минкова, Андрей Александров, Златимир Орсов, Ариана Мучай, Шкелгим Дзека, Радослав Цветков, Цвета Попова и Албена Великова-Стоянова

Цена: 6,30 лв. 7,00 лв.