Юридически свят


Списание „Юридически свят“ има за цел да публикува студии, статии и други материали, отнасящи се до правната наука, законодателството, юриспруденцията, международното право, юридическото образование. Особено внимание се обръща на проблемите на правата на човека и гражданина, правото и информацията, сближаването на законодателството на България с правото на Европейския съюз, законодателната реформа в страната.
В списанието участват видни представители на световната правна мисъл (Вернер Кравиц – изтъкнат философ и социолог на правото от Германия, Марат Баглай – председател на Конституционния съд на Русия, Франсис Делпере – известен европейски конституционалист от Белгия и др.).
Списанието обнародва редовна библиография на българската правна литература (по години).

Правила и изисквания за приемане на материали за печат в списание „Юридически свят“

 

Редакционна колегия

проф. Васил Мръчков – главен редактор, проф. Дончо Хрусанов, проф. Лазар Груев, проф. Цанка Цанкова, проф. Янаки Стоилов

 

Периодичност

две книжки годишно

 

Абонамент

Абонирайте се за списание „Юридически свят“ чрез:

Доби прес, тел.: 02/ 963 30 81, 02/ 963 30 82 и 02/ 963 20 47
abonament@dobipress и dobi@dobipress.bg

В пощенските клонове на Български пощи
или на www.abo.bgpost.bg

Цената на целогодишен абонамент (за две книжки) е 15 лв.