Подоходното облагане във въпроси и отговори

  • Корична цена: 36,00 лв.
  • Отстъпка: 3,60 лв.
  • Крайна цена: 32,40 лв.

Книгата съдържа цялостно приложно знание по корпоративно подоходно облагане и по облагане доходите на физическите лица.

Тя предлага:

  • авторитетни експертни разрешения на над 160 практически въпроси, свързани със съдържанието и прилагането на Закона за корпоративното подоходно облагане и на Закона за данъците върху доходите на физическите лица;
  • важни становища на Националната агенция за приходите по общовалидни теми и казуси;
  • подбрани решения на Върховния административен съд.

Авторите са водещи специалисти, отличаващи се с висок професионализъм и  богат практически опит. 

Предназначението на книгата е да подпомогне усвояването и прилагането на материята на подоходното облагане и да обслужи професионалното ежедневие на специалистите – счетоводители, финансисти, мениджъри, данъчни експерти, юристи, преподаватели и студенти във ВУЗ.