Правен режим на публичните предприятия в България

  • Автор: Атанас Георгиев
  • Издателство: Сиела
  • Корица: мека
  • Страници: 268
  • Година на издаване: 2021
  • ISBN: 9789542833901
  • Наличност: да
  • Цена: 17,00 лв.

Предмет на изследването са възникването, развитието и правният режим на публичните предприятия, в контекста на тяхната реформа, извършена във връзка с присъединяването на България към европейския валутен механизъм ЕRM-II и Банковия съюз.

Съчинението съдържа пълен коментар на Закона за публичните предприятия и Правилника за прилагането му. Разгледани са относими положения от общото и специално търговско законодателство; актуална съдебна практика и становища на правната теория. Направени са коментари, съпоставки и отграничения от близки правни фигури, както и с отменения правен режим, за да се акцентира върху новите нормативни решения и същността на правната реформа на публичните предприятия.