Практическо ръководство по международно частно право

  • Автор: Христо Бижев
  • Издателство: Албатрос
  • Корица: мека
  • Страници: 326
  • Година на издаване: 2004
  • ISBN: 954-751-065-7
  • Наличност: да
  • Цена: 12,00 лв.

Настоящата книга представлява кратко въведение в основите на международното частно право. В нея е направен опит за тълкуване на по-важните международни конвенции, имащи отношение към процеса на осъществяване на международен бизнес. Разбира се, преди да се предприеме някакво начинание в областта на международния бизнес, е необходимо да се набере информация за текущата ситуация от министерството на търговията или от американското посолство в съответната държава.
Международното частно право може да се сравни с океан и колкото по-навътре плува човек, толкова по-далеч изглежда сушата. Понастоящем при законите, налагани от интернет и от електронната търговия, се изискват нови правни алтернативи. Свидетели сме на ежедневни промени и на прокарването на нови закони с цел регулиране на новата социално-икономическа обстановка в света.