Предели на страданието

  • Автор: Нилс Кристи
  • Издателство: Сиби
  • Корица: мека
  • Страници: 160
  • Година на издаване: 2015
  • ISBN: 978-954-730-944-9
  • Наличност: да
  • Корична цена: 12,00 лв.
  • Отстъпка: 1,20 лв.
  • Крайна цена: 10,80 лв.

Нилс Кристи (1928–2015) е забележителен норвежки криминолог, а лекциите и книгите му имат съществено значение във всички сериозни дискусии за перспективите на наказателноправните системи и целите на наказанията. Кристи завършва социология през 1953 г. с изследване на начина на мислене на охранителите в концентрационен лагер за югославски военнопленници през Втората световна война в Норвегия. Защитава докторантура на тема „Младите норвежки правонарушители“. Професор по криминология в престижния Юридически факултет на Университета в Осло. Въпросите, с които се занимава, надхвърлят границите на традиционните схващания за криминологията.

Възгледите на Кристи го правят естествен критик на съществуващата възмездителна пенитенциарна система и привърженик на подход, който се нарича най-общо „възстановително правосъдие“.

Професор Кристи е автор на учебници по криминология, монографични трудове и статии, които се четат по цял свят. Носител е на наградата Fritt Ord (Свободно слово) за 2001 г. наред с Андрей Сахаров, Лео Етингер, Харта 77 (лауреати за 1980, 1988 и 1990 г.) и др.

Глава 1. За страданието

Глава 2. Словесният щит

Глава 3. Принудително лечение за извършено престъпление

3.1. От алкохола до опасното поведение

3.2. Първооткривателите

3.3. Крахът на една теория

Глава 4. Генералната превенция

4.1. Теории близнаци

4.2. Наука за очевидното

4.3. В какви мащаби се доставя страдание

4.4. Контролът върху престъпността като самоцел?

4.5. Прокарване на пътя за неокласицизма

Глава 5. Неокласицизъм

5.1. Раждане и прераждане

5.2. Бекария в САЩ

5.3. Бекария в Скандинавия

Глава 6. Скритата идея

6.1. Преувеличаване на значението на престъплението

6.2. Порицание на индивидите, а не на системата

6.3. Причиняването на страдание не е ценност

6.4. Неутрализиране на вината

6.5. Силната държава

Глава 7. Компютърът

Глава 8. Неопозитивизъм

8.1. Безсилното общество

8.2. Радетелите за контрол

8.3. Нашите другари

8.4. Моят другар, функционерът

Глава 9. Вечно страдание?

9.1. Третото положение

9.2. Търсят се експерти

9.3. Подмолни механизми

9.4. Контракултури

Глава 10. Някои условия, за да бъде ограничено причиняването на страдание

10.1. Осведоменост

10.2. Власт

10.3. Уязвимост

10.4. Взаимна зависимост

10.5. Система от ценности

Глава 11. Правосъдие на съпричастните

11.1. Отношение към конфликтите

11.2. Възстановително правосъдие

11.3. Наказание или траур?

11.4. Неофициалната икономика

11.5. Правосъдие за слабите?

11.6. Граници пред границите?

Глава 12. Вместо страдание