Предизвикай: Вещните права върху чужда вещ! (2008-2018)

  • Автор: Стоян Ставру
  • Издателство: Сиела
  • Корица: мека
  • Страници: 526
  • Година на издаване: 2019
  • ISBN: 978-954-28-2782-5
  • Наличност: да
  • Цена: 26,00 лв.

„С правна сделка може да бъдат учредени или прехвърлени също ограничени вещни права върху недвижим имот, които правният ред е признавал – при учредяването им (напр. правото на обитаване на жилище), или признава – към момента на прехвърлянето: право на строеж, право на ползване и поземлените сервитути. Ограничените вещни права обаче са изчерпателно посочени в закона, страните не могат да учредят нито да прехвърлят ограничено вещно право, което правният ред не признава.“​

Решение № 199 от 10.08.2015 г. по гр. д. № 5955/2014 г., ВКС, IV г. о.