Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество

2 19 С01

1. издание
към 30 януари 2018 г.
+ актуализационно приложение към 7 август 2020 г.

  • Издателство: Сиби
  • Корица: мека
  • Страници: 192
  • Година на издаване: 2018
  • ISBN: 978-619-226-069-9
  • Наличност: да
  • Корична цена: 6,90 лв.
  • Отстъпка: 0,69 лв.
  • Крайна цена: 6,21 лв.

В сборника е поместен новият Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, с който се уреждат мерките за противодействие на корупцията, конфликтът на интереси, декларирането на имущество, условията и редът за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, статутът и функциите на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, както и взаимодействието на Комисията с други държавни органи и международното сътрудничество.

Включени са и отменените Закон за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност от 2005 г., Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество от 2012 г., Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и Закон за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности.

Поместването на отменената уредба дава възможност за съпоставка с новия правен режим и ще подпомогне читателите при прилагането й по неприключилите производства.

1. Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

2. Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество от 2012 г. (отм.)

3. Закон за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност от 2005 г. (отм.)

4. Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (отм.)

5. Закон за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности (отм.)