Списък с книги за библиотеките

Списък с актуални издания на Сиби за кандидатстване по програмата за финансова подкрепа на библиотеките за обновяване на фондовете им „Българските библиотеки – съвременни центрове на четене и информираност” на Министерството на културата (12 до 26 юли 2018 г.):

» СВАЛЯНЕ «

 

Допълнителна информация