СеминариСеминар: Нотариална дейност

18–20 октомври 2018 г., София, парк-хотел „Москва“

Валя Гигова, адвокат от Софийската адвокатска колегия
Красимир Влахов, съдия във Върховния касационен съд
Георги Георгиев, преподавател по търговско право в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“, адвокат от Софийската адвокатска колегия
Венцислав Петров, преподавател по гражданско и облигационно право в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“, адвокат от Софийската адвокатска колегия

Семинар: Нотариална дейност

19–21 март 2015 г., София, хотел „Родина“

Валя Гигова, адвокат от Софийската адвокатска колегия
Светла Цачева, съдия във Върховния касационен съд
доц. Кристиан Таков, преподавател в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски”
Александър Кацарски, преподавател в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски”

Семинар: Актуални въпроси на гражданския процес

6–8 ноември 2013 г., София, хотел „Родина“

Красимир Влахов, зам.-председател на Върховния касационен съд
Светла Цачева, съдия във Върховния касационен съд
Борислав Белазелков, съдия във Върховния касационен съд

Семинар: Устройство на територията и кадастър

23–25 октомври 2013 г., Трявна, хотел „Калина Палас“

Борислав Белазелков, съдия във Върховния касационен съд
Мария Пирянкова, директор на дирекция „Кадастрална и специализирани карти” в АГКК
Валентина Бакалова, адвокат от Софийската адвокатска колегия

Семинар: Актуални въпроси на търговското и облигационното право

9–11 октомври 2013 г., София, хотел „Родина“

д-р Таня Бузева, преподавател в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски”
проф. д-р Силви Чернев, председател на АС при БТПП
доц. д-р Кристиан Таков, преподавател в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски”

Семинар: Актуални въпроси на търговското и облигационното право

24–26 октомври 2012 г., София, хотел „Родина“

д-р Таня Бузева, преподавател в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски”
д-р Красимир Митев, преподавател в ЮФ на ПУ „Паисий Хилендарски”
Стефан Стефанов, преподавател в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски”

Семинар: Актуални въпроси на гражданския процес

17–19 октомври 2012 г., София, хотел „Родина“

Светла Цачева, съдия във Върховния касационен съд
Борислав Белазелков, съдия във Върховния касационен съд
Красимир Влахов, зам.-председател на Върховния касационен съд

Семинар: Законът за устройство на територията

3–5 октомври 2012 г., Велинград, гранд хотел „Велинград”

Савин Ковачев, експерт в областта на устройственото планиране и строителството
Валентина Бакалова, адвокат
Стоянка Илова, главен юрисконсулт в дирекция „Правна” на МРРБ
Борислав Белазелков, съдия във Върховния касационен съд

Семинар: Актуални проблеми на търговското право и гражданския процес

27–29 май 2011 г., София, хотел „Родина“

Борислав Белазелков, съдия във Върховния касационен съд
доц. Кристиан Таков, преподавател в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски”
Стефан Стефанов, преподавател в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски”
Хрипсиме Мъгърдичян, заместник-председател на Софийския районен съд

Семинар: Законът за устройство на територията

13–15 април 2011 г., Велинград, хотел „Акватоник“

Валентина Бакалова, адвокат
Галина Солакова, зам.-председател на Върховния административен съд
Георги Ангелов, съдия във Върховния административен съд
Борислав Белазелков, съдия във Върховния касационен съд

Семинар: Актуални проблеми на търговското право и гражданския процес

14–16 май 2010 г., София, хотел „Родина“

Борислав Белазелков, съдия във Върховния касационен съд
Светла Цачева, съдия във Върховния касационен съд
д-р Таня Бузева, преподавател в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски”
Хрипсиме Мъгърдичян, заместник-председател на Софийския районен съд

Семинар: Законът за устройство на територията

4–6 ноември 2009 г., Трявна, хотел „Калина Палас“

Валентина Бакалова, адвокат
инж. Красимира Божкова, началник на Службата по геодезия, картография и кадастър – Варна
Асен Дюлгеров, адвокат
Савин Ковачев, водещ експерт в областта на устройственото планиране и строителството

Семинар: Законът за устройство на територията

5–7 ноември 2008 г., 19–21 ноември 2008 г., Девин, СПА хотел „Орфей“

Савин Ковачев – зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството
Валентина Бакалова – адвокат
Маргарита Проданова – началник на отдел в дирекция „Общинска собственост” в Столична община
Георги Ангелов – съдия във Върховния административен съд
Ксения Белазелкова – нотариус

Семинар: Търговско право и граждански процес (2)

24–26 октомври 2008 г., София, хотел „Родина“

Борислав Белазелков – съдия във Върховния касационен съд
Светла Цачева – съдия във Върховния касационен съд
Красимир Влахов – съдия в Софийския градски съд 
Таня Бузева  – преподавател по търговско право в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”

Семинар: Търговско право и граждански процес (1)

10–12 октомври 2008 г., София, хотел „Родина“

Борислав Белазелков – съдия във Върховния касационен съд
Светла Цачева – съдия във Върховния касационен съд
Красимир Влахов – съдия в Софийския градски съд
Александър Кацарски – преподавател по търговско право в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”